Om Elian Gonzalez skickas tillbaka till Kuba får han visserligen behålla sin mjölkranson. Tills han fyller sju. Då är det slut på den mjölkranson som gör det möjligt för små barn att dricka mjölk. För den som är äldre än sju finns det två sätt att få tag på mjölk: mygel och dollar. Dock har även något äldre barn än sexåringar möjlighet att få kyckling eller kött en gång i månaden. Det ingår inte i de vuxnas ransoner.

Från nio års ålder ingår obligatoriskt arbete på sockerrörsplantagerna. Barnarbete brukar det kallas när sådant förekommer i andra fattiga länder.

Elian kan också räkna med att han måste bli medlem i organisationen OPJM (Organizacion de Pioneras José Marti), som har obligatoriskt medlemskap för småbarn. Organisationen ska se till att barnen blir goda kommunister.

Kuba var innan Fidel Castros maktövertagande 1959 ett av Latinamerikas rikaste länder. Idag är det ett av de fattigaste.

Var hamnade sjökorten?

Media har stort slagit upp att en officer någon gång i början på 1970-talet på order från högre ort kopierade sjökort som skulle överlämnas till Danmark. Om sjökorten över huvud taget lämnades över till någon (och i så fall av vem) är hittills okänt. Sjökorten kan för allt vad vi vet ha hamnat i Sovjetunionen, åtminstone är det enligt de uppgifter som hittills är kända fullt möjligt. Det är också klart att eventuella brott är preskriberade, eftersom den längsta preskriptionstiden som finns i svensk lag är 25 år. Allt som skett före den 9 april 1975 är alltså omöjligt att lagföra.

Vad som är helt klart är att Marinen som organisation hade en viktig uppgift i Sveriges förbindelser västerut. Statsministrarna Tage Erlander och Olof Palme gjorde långtgående förberedelser för svenskt samarbete med NATO och för svenskt motstånd efter en sovjetisk ockupation, med en färdig bas i Storbritannien. Både Erlander och Palme gick till våldsam attack mot dem som offentligt förespråkade långt blygsammare samarbete med de demokratiska staterna än vad de själva stod för i praktiken. Erlander tvekade inte att ljuga inför Riksdagen när det gällde den svenska neutralitetspolitiken under ”Affären Hjalmarsson” (när Högerpartiets – Moderaternas – ordförande vägrades att ingå i den svenska FN-delegationen, eftersom han inte var pålitlig anhängare av den neutralitetspolitik som Erlander själv såg till att vi inte förde).

Såväl under Erlanders som Palmes tid som statsministrar skedde förberedelserna för samarbete med NATO genom en befälskedja som gick från statsministern till försvarsministern och chefen för marinen. Utrikesministern och ÖB var över huvud taget inte informerade. Cheferna för armén och flygvapnet kunde inte informeras, eftersom det var de två möjliga posterna att rekrytera en framtida ÖB från…

Om svenska hemligheter lämnats ut till Danmark under början av 1970-talet är det alltså Olof Palme som skulle ha varit ytterst ansvarig.