örmögenhetsskatt är ett namn som används för att ge intryck att den belastar de förmögna. Så är det inte alls. Förmögenhetsskatten belastar visserligen inte de riktigt fattiga. Men inte heller de riktigt rika.

Förmögenhetsskatten är utformad så att de rika slipper betala. Åtminstone om de själva inte vill.

De som betalar förmögenhetsskatt – och de är många – är de som inte har tillräcklig förmögenhet eller tillräckliga kunskaper för att slippa.

20 procent av LOs medlemmar – och de har vanligen inte särskilt höga inkomster – betalar förmögenhetsskatt. Antagligen är det en lägre andel av de verkställande direktörerna i bolagen på Stockholmsbörsen som betalar förmögenhetsskatt, för de är tillräckligt förmögna för att slippa betala.

Förmögenhetsskatten ger en löjligt låg inkomst till staten. Cirka 3,5 miljarder kronor. Ungefär 0,3 procent av skatteintäkterna.

Den medför dock att tillgångar på hundratals miljarder försvinner utomlands. Och då försvinner inte bara förmögenhetsskatten utan också skatten på avkastningen på kapitalet (räntor, utdelningar etc) till utlandet.

Förmögenhetsskatten innebär därför troligen ett direkt minus för statens finanser.

Förmögenhetsskatten är en tung skatt för de som har en “vanlig” förmögenhet. Med en skattesats på 1,5% och en skatt på avkastningen på 30 procent innebär det att de första 2,1 procent i avkastning på en tillgång direkt försvinner i skatt. Det vill säga ett banktillgodohavande på ett högräntekonto ger ingen avkastning alls efter skatt – om tillgången ska belastas med förmögenhetsskatt.

Alltså ser de som har möjlighet till att de slipper förmögenhetsskatt. Det är enkelt. För de allra rikaste är det mycket enkelt.

För de allra rikaste gäller nämligen att aktier i familjeföretag (även sådana som är börsnoterade) inte alls belastas med förmögenhetsskatt. Det gäller för välkända miljardärer som familjerna (Stefan) Persson, (Fredrik) Lundberg, (Cristina) Stenbeck, (Melker) Schörling – med flera. Genom att de har merparten av sin förmögenhet placerad i familjeföretagets aktier slipper de helt förmögenhetsskatt. Men de här reglerna gäller bara de tjugo-trettio allra rikaste familjerna i Sverige.

I socialdemokraternas Sverige betalar inte miljardärer förmögenhetsskatt alls. Skulle staten införa sådan skatt skulle miljardärerna snabbt försvinna med sin förmögenhet. Fredrik Lundberg är en som faktiskt flyttat tillbaka till Sverige, just för att regeringen införde specialregeln för miljardärer. Innan det undantaget bodde han i Schweiz.

Miljonärer skulle däremot kunna råka ut för förmögenhetsskatt. Men mulitmiljonärer slipper. Till skillnad från miljardärerna måste dock multimiljonärerna anstränga sig.
Här är några enkla tips:
* Köp en bostadsrättslägenhet. Om Du köper en lägenhet för 2 miljoner kan den taxeringsmässigt vara värderad till 50.000 kronor. Om Du lånar en miljon för att köpa lägenheten har Du fått fram ett underskott på 950.000 kronor, som kan användas för att trolla bort andra tillgångar. Behöver Du gömma undan mer pengar, köp lägenheter åt Dina barn, Din älskarinna eller Dina föräldrar.
* Köp jordbruks- och skogsfastigheter. De har inget förmögenhetsvärde alls. Om Du köper en jordbruksfastighet för 10 miljoner och lånar 5, har Du fått fram ett underskott på 5 miljoner.
* Köp O-aktier. Aktier på O-listan är (med några undantag) befriade från förmögenhetsskatt. Köp aktier i O-listeföretag för 50 miljoner och låna 10 och Du har fått ett underskott på 40 miljoner.
* Konst, antikviteter etc ska i princip tas upp i förmögenhetsdeklarationen, men de behöver inte alls tas upp i praktiken. Köp en Renoir för 100 miljoner och basen för förmögenheten har minskat med lika mycket.

Den uppmärksamme har noterat att det inte är några problem att helt eliminera förmögenhetsskatten. Förutsatt att man har pengar att investera i tillgångar som i praktiken får negativa förmögenhetsvärden. Ju rikare man är, desto enklare är det.

För en kategori är det däremot nästan omöjligt att minska förmögenhetsskatten. För den som äger en högt taxerad fastighet med låga lån och samtidigt har små inkomster. Fattiga pensionärer som bor i skärgårdshemman är de som betalar förmögenhetsskatt. Inte rika finansmän i storstäderna.

Rika personer betalar nämligen ingen förmögenhetsskatt. Svenskt Näringslivs ordförande Sören Gyll har förmögenhet på noll kronor. Samma gäller Investors VD Claes Dahlbäck. Bägge äger stora skogsfastigheter, där den placerade förmögenheten är värd noll kronor.

Och för den som vill göra på ett annat sätt är det lika enkelt att slippa ifrån förmögenhetsskatten, bara man har pengar. Förmögenhetsskatten drabbar bara dem som saknar en riktig förmögenhet. De rika kan köpa sig fria från förmögenhetsskatten.

Regeringen tänker nu sänka skattebelastningen. Men huvudreglerna kommer att bestå. Förmögenhetsskatt är inget för miljardärer. Eller för multimiljonärer. Förmögenhetsskatt är något som enbart belastar dem som inte är tillräckligt rika för att köpa sig fria från skatten.