I april 1993 gick myndigheterna till angrepp mot sekten Branch Davidians anläggning utanför Waco i Texas, detta efter sju veckors belägring. Det uppgavs från myndigheterna att man satte in stridsvagnar och tårgas för att driva ut sektmedlemmarna. 86 människor, många kvinnor och barn, omkom i lågorna eller av eldgivning.

Waco har blivit en viktig symbolfråga i USA. Har de federala myndigheterna gjort sig skyldiga till övergrepp mot en (i och för sig tvivelaktig) religiös sekt, eller fanns det fog för ingreppen mot bakgrund av vad som tidigare hänt.

I nyhetsrapporteringen hävdades att det var sektmedlemmarna som tände på anläggningen som ledde till att så många avled. President Clinton sa att de sektmedlemmar som inte blivit lågornas offer hade skjutit sig själva. Nyhetsmedias rapportering byggde helt på FBIs och andra myndigheters uppgifter, eftersom sektens ledare David Koresh omkom tillsammans med de flesta andra. Bara ett fåtal överlevde.

Utredningar om saken pågår fortfarande. Och det har nu framkommit att de utredningar som gjordes efter händelsen inte hade tillgång till allt material. Under de senaste vekorna har uppgifter kommit fram som är ytterst besvärande för justitieminister Janet Reno (som godkände attacken och fortfarande är justitieminister). FBI har under sex år förnekat att man sköt mot anläggningen. En videofilm som togs från luften av hela händelseförloppet har inte överlämnats till utredningen förrän nu och den uppges visa att det skedde skottlossning från FBI. De ballistiska undersökningar som gjordes av kulor som dödat 23 sektmedlemmar har hemlighållits till nu, och de visar att sektmedlemmarna dött av kulor som avfyrats på långt håll, inte av egna vapen, som tidigare påståtts.

Det har vidare framkommit att armén, i form av specialstyrkan Delta, troligen var inblandad i attacken mot davids-sekten. Enligt amerikansk lag får armén sättas in mot civilpersoner inom landet endast efter beslut av presidenten och något sådant beslut har aldrig fattats. Helt klart är att ett tiotal medlemmar av Delta-styrkan fanns på plats, men officiellt som rådgivare till FBI. Om de deltog i själva attacken bröt de mot gällande lag. CIA-agenten Gene Cullen har nyligen i en intervju för Dallas Morning News berättat att medlemmarna i Delta-styrkan deltog ”up front and close” vid FBIs attack. Han fick dagen efter intervjun besök av CIA som erinrade honom om det tystnadslöfte han gjort gentemot CIA. Cullen har nu garanterats immunitet för vad han berättar inför ett senatsutskott.

Vidare har det avslöjats att Parkland Memorial Hospital i Dallas, och dess specialavdelning för brännskador, sattes i larmberedskap av FBI, innan attacken genomfördes. FBI synes alltså ha varit väl medveten om att offer skulle krävas och att anläggningen skulle brinna. Det har tidigare hävdats att det var sektmedlemmarna som tände på, men de nya videofilmerna (som togs av FBI från ett flygplan) kan visa något annat.

Justitieminister Janet Reno har tidigare fått en utförlig redovisning från FBI vad organistaionen gjorde i Waco och vilket bevismaterial som fanns. Filmen som togs från FBIs flygplan hemlighölls emellertid även för justitieministern, som uppges vara rasanade över att hon förts bakom ljuset och lurats att göra felaktiga uttalanden.

Waco-affären kommer nu att utredas igen och det anses troligt att Janet Reno kommer att utse förre senatorn John Danforth (republikan) till ordförande för utredningsgruppen.

Veckans SÄPO-Nyhet

I Göteborgs-Posten ägnade häromveckan (12 september) Per Nygren två sidor åt SÄPO:s material om Janerik Larsson. Janerik Larsson är informationsdirektör i Kinneviks-koncernen och har ett förflutet på samma position inom Svenska Arbetsgivareföreningen, som chefredaktör på SAF-Tidningen och som journalist på Kvällsposten i Malmö. Han har också varit med i Folkpartiet och tillsammans med mångårige Contra-medarbetaren professor Sven Rydenfelt skrivit en bok om ”SÄPOs hemliga register” (utgiven redan 1966). Janerik Larssons akt är en av de få som fått hemligstämpeln hävd av SÄPO. Det framgår att SÄPO gjorde noteringar om hans verksamhet i Liberala Studentklubben i Lund och nogsamt registrerat en rad artiklar som han skrivit i bland annat Kvällsposten. Vidare noteras att en SÄPO-man den 19 oktober 1966 hade kontakt med ”redaktör V”” på Kvällsposten för att förhöra sig för om Janerik Larssons verksamhet.