Tre bolag har förklarat att deras vacciner mot det kinesiska viruset är färdiga och har ansökt om erforderliga tillstånd för att rulla ut vaccinationerna. I Storbritannien har myndigheterna till och med hunnit godkänna Pfizer/BioNTechs vaccin, som ska börja användas i nästa vecka.

Vaccinerna har tagits fram på rekordkort tid och i två av fallen (Pfizer/BioNTech och Moderna) används en ny, ej tidigare använd teknik.

För att undvika att ”stora länder” ska lägga beslag på den första delen av produktionen har bolagen valt att lägga produktionen i mindre länder, där tillverkning ska ske för folkmängder mångdubbelt så stora som landets egen. Pfizer/BioNTechs vaccin tillverkas i Belgien. Modernas i Schweiz och AstraZenecas i Nederländerna (och andra länder).

Vi (läkemedelsbolagen och läkemedelsmyndigheterna) vet inget om hur långvarigt skyddet kommer att vara för något av vaccinen, vilket utgör en osäkerhetsfaktor. Vi vet inte heller hur stor andel som måste vaccineras för att smittspridningen ska påverkas, men i Sverige lär det röra sig om flera miljoner personer. Dessutom tar det tid innan vaccinet får effekt. Det ska gå nästan en månad mellan den första och andra dosen, varefter det tar ytterligare någon vecka innan vaccinet fungerar.

Det finns också andra hakar. Pfizer/BioNTechs vaccin måste förvaras i en temperatur på minst -70 grader. Det gör att ordinarie distributionsmetoder och lagringsmöjligheter blir oanvändbara. I Sverige finns väl utbyggda distributionskanaler och lagringsmöjligheter som hanterar livsmedel i stora mängder varje dag. Det finns åtminstone ett par miljoner frysskåp med -20 graders temperatur och tiotusentals frystransportfordon. Ja, till och med flertalet vanliga personbilar har numer en kylfunktion inbyggd i sitt handskfack (men där blir det bara kylskåpskallt, inte frysskåpskallt). Men det räcker inte för Pfizer/BioNTech. I Sverige finns det två företag som är inriktade på kolsyreis, som förångas vid -78. Aga (Linde) och Cryotech. Men de levererar huvudsakligen just kolsyreis, som produceras vid företagens egna anläggningar. Med rätt förpackning kan kolsyreisen hålla i fem dagar. Sedan måste vaccinet tinas upp innan det injiceras och i upptinat skick rör sig hållbarheten om timmar. Det gäller att tina upp exakt rätt mängd för dagens behov… I mindre utvecklade länder, där kolsyreisdistributionen inte är så utbyggd som i Sverige, är det tveksamt om vaccinet alls kommer att kunna användas.

AstraZenecas vaccin, som utvecklats i samarbete med Oxford University, har märkbart lägre effektivitet än Pfizer/BioNTechs och Modernas vacciner. De senare ligger på nivån 90-95 procent, medan AstraZenecas ligger kring 70 procent, där siffran 70 procent dessutom är tveksam. När doseringen var den som AstraZenecas tänkt sig var effektiviteten bara 62 procent, men av misstag hade ett betydande antal av försökspersonerna bara fått halv dos vid första injektionen och då var effektiviteten plötsligt mycket bättre. I snitt blev det 70 procent. Vad tillståndsgivande myndigheter säger om AstraZenecas klantigheter vid uttestningen av vaccinet återstår att se. Det kan dock knappast vara något som stärker möjligheterna att få ett snabbt godkännande. När AstraZeneca släppte uppgifterna om provresultatet sjönk aktiekursen kraftigt, vilket säger något om hur marknaden uppfattar konsekvenserna. AstraZenecas vaccin klarar sig med kylskåpstemperatur.

Modernas vaccin behöver förvaring och transport i frysskåpstemperatur.

Svenska regeringen har hittills tecknat avtal med AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Janssen (dotterbolag till Johnson&Johnson) och CureVac. Det finns inget avtal med Moderna medan vare sig Janssen eller CureVac har några färdiga produkter. EU har ett avtal med Moderna, som svenska regeringen ännu inte anslutit sig till.

Priserna är följande (per dos, och det behövs två doser per person):

AstraZeneca 34 kronor
Pfizer/BioNTech 170 kronor
Moderna 280 kronor
(det ryska vaccinet Sputnik kostar cirka 85 kronor per dos)

Till kostnaden för själva vaccinet tillkommer kostnaderna för att distribuera vaccinet till slutanvändaren och för att injicera vaccinet.

Det kan dröja länge innan tillräckligt många vaccinerats i Sverige. Hela första halvåret 2021 lär gå åt.