Den finansiella krisens värsta fas tycks vara över. Börskurserna går upp. Antalet konkurser går ned.

Men problemets tillfälliga lösning har varit gigantiska underskott i statsfinanserna i flertalet länder. Tio procent är inget ovanligt. Ett enstaka år klarar ett land med en stark “balansräkning” av ett så stort underskott. Men bara om långivarna ser att det inte blir normalt med sådana underskott.

USA och Sverige startar med en statsskuld på ungefär 40 procent av BNP. Någon större oro behöver finansministrarna inte känna förrän uppåt 70-80 procent. En del länder har klarat sig med 100 procent och mer. Men då börjar långivarna säga stopp. De är inte beredda att låna ut pengar till en stat som inte är trovärdig när det gäller räntebetalningar och amorteringar.

USAs årliga underskott kommer nu att överstiga 10 procent av BNP. På bara några år kommer statsskulden att stiga till 80 procent av BNP. Men USA har utländska långivare som börjar se att USA inte långsiktigt kan driva sina affärer med så stora underskott. Det är därför dollarn sjunkit under en stor del av det här året. En annan förklaring till den sjunkande dollarn är de låga räntorna. Räntorna hålls låga för att få fart på konsumtionen och näringslivet, men vem vill i längden låna ut pengar när räntorna är låga? De största långivarna till USA är Japan och Kina. I Japan och Kina sparar man mer än man klarar av att konsumera. Egentligen vill nog både japaner och kineser minska exponeringen mot den amerikanska marknaden. Men de kan inte, för så snart marknaden märker att Japan och Kina överger de amerikanska statspapperen kommer dollar att sjunka som en sten, den amerikanska centralbanken kommer att tvingas höja räntorna och den spirande konjunkturåterhämtningen kommer att kvävas i sin linda. Japan och Kina sitter i en rävsax, vilket är tur för resten av världen.

Japan hamnade redan för tjugo år sedan i en situation som liknar den som Västvärlden befinner sig i idag. Räntorna sänktes till i praktiken noll. Den japanska staten dränkte landet i likviditet. Men inget hände. Japan, som för tjugo år sedan hade stolta planer på att bli världens rikaste land, råkade ut för ett tvärt stopp i den ekonomiska utvecklingen. Japan ligger kvar där de var för tjugo år sedan, men de har inte flyttat fram sina positioner.

Om något år måste åtgärderna som vidtagits mot finanskrisen betalas. Det kommer inte att bli lätt. Det finns en betydande risk för att ekonomierna kommer att fastna i en japansk situation. Enda sättet att undgå det är att släppa loss de kreativa entreprenörskrafterna. Att skapa nya och effektivare företag. Men hela återhämtningspolitiken har gått ut på att rädda de gamla ineffektiva företagen. Idag äger amerikanska staten 60 procent av General Motors. Pengar som den amerikanska staten inte har (men som Federal Reserve “tryckt”) har använts till att rädda ett föråldrat företag. Med mer åtgärder av den typen blir tvärstoppet garanterat.