Det har gått trögt för Donald Trump som president. Trots republikansk majoritet i Kongressens bägge kamrar har han haft svårt att få igenom sina förslag.

Hittills är det mest noterbara att Neil Gorsuch utsetts till domare i Högsta Domstolen. Men det krävdes ändrade filibusterregler för att komma så långt.

Trump lyckades inte få stöd för sitt eget förslag vad gäller att ersätta Obamacare med Trumpcare. Trump har – i motsats till många traditionella republikaner – varit anhängare av en allmän sjukförsäkring. Men billigare och bättre än Obamas variant. Det förslaget stoppades av de mer hårdföra motståndarna till Obamacare i Kongressen och nu har Representanthuset antagit ett förslag som nog måste beskrivas som billigare och sämre. Det kommer att tröskas länge i Senaten innan det kanske går igenom. Mer troligt är att det blir ett nytt förslag från Senaten, som går tillbaka till Representanthuset.

Trump har stoppat godkännandet av det färdigförhandlade frihandelsavtalet för Stilla Havsområdet, TPP och sagt upp frihandelsavtalet NAFTA för USA, Kanada och Mexiko till omförhandling. Vad den omförhandlingen ska innebära är dock än så länge oklart. Stoppet för TPP är negativt för världshandeln och därmed världen.

Därutöver har Trump lagt fram en budget som godkänts av Kongressen. Men de stora skattesänkningar han utlovat har låtit vänta på sig. Likaså de stora satsningarna på infrastrukturen.

Varken de som fruktat för Trumps politik eller de som sett fram emot den har fått vad de förväntat.

Så äntligen sade Trump i veckan som gick upp USAs anslutning till det dubiösa Parisavtalet om klimatet. Äntligen en som har styrka nog att säga nej till fake news och klimathumbugen som kostar världen så mycket. Breitbart News konstaterar att hittills under 2017 har det publicerats 58 faktagranskade vetenskapliga rapporter som ifrågasätter den globala uppvärmningen (inte den globala uppvärmningen på 0,8 grader efter “Lilla Istiden” på 1600-talet, men den uppvärmning som påstås pågå nu). Uppvärmningen under 1900-talet är på inget sätt anmärkningsvärd och under de senaste arton åren har det inte skett någon uppvärmning alls, utom det hack som förorsakades av det tillfälliga men återkommande väderfenomenet El Nino 2015-2016. Det är på tiden att någon med makt tar itu med klimatfrågan och Trump ska ha allt beröm för att han faktiskt gjort det.

Ett problem är dock att klimatavtalet inte kan sägas upp att upphöra förrän fyra år efter att det trätt ikraft, vilket skulle bli den 4 november 2020, dagen efter det amerikanska presidentvalet. USA kan visserligen vara halvhjärtat i hur man följer avtalet, men formellt sitter Trump fast under nästan hela sin första presidentperiod (som varar till den 20 januari 2021).