Häromdagen kom det en opinionsundersökning från institutet Sentio. Det uppmärksammades i vissa media för att Sverigedemokraterna var näst största parti (23,3%) och för att Moderaterna tappat stort (till 20,8%). En del media valde att inte omnämna Sentios mätning alls. En del hävdar att det beror på det aktuella resultatet och att dessa media inte vill göra reklam för Sverigedemokraterna.

Så enkelt är det dock inte. Sentio är ensamt om att publicera opinionsundersökningar i juli. Övriga institut menar att det är så svårt att nå ett rimligt urval i juli att de avstår från mätningar när alltför många svenskar är bortresta. Innan motsatsen är bevisad genom att Sentio publicerar data som visar sig hålla i både augusti och september ett år, finns det god anledning att vara skeptiska till deras mätning. Kan det inte möjligen vara så att Sverigedemokraterna (som har många väljare som av ekonomiska skäl inte kan resa bort) gynnas av en julimätning? Medan Moderaterna, som säkert har den största andelen som rest utomlands och inte kan nås av opinionsundersökarna, på motsvarande sätt missgynnas av en julimätning? Det låter troligt, men eftersom ingen försökt förut, kan vi inte vara säkra på saken.

Sentios metoder avviker från övriga instituts och de brukar inte räknas till de bättre i sina undersökningsresultat. Men de är långt bättre än United Minds. Men sämre än Synnovate, Novus och Sifo. I en analys av opinionsinstituten i pappers-Contra nummer 1 2014 sammanfattade vi “Den som vill få en realistisk bild av opinionsläget bör slå dövörat till när det kommer siffror från United Minds och Sentio och lyssna mer uppmärksamt när det är Synnovate eller Novus samt möjligen Sifo som är i farten”.

Vi avstår därför från att dra några som helst slutsatser av Sentios undersökning. Och misstror dem som vill dra slutsatser på denna enda undersökning vid en tid då alla andra än Sentio anser att en undersökning är meningslös.