Transportstyrelsen, enkannerligen dess tidigare generaldirektör Maria Ågren, har lämnat ut fler hemliga uppgifter än Stig Bergling. Bergling dömdes till livstids fängelse, medan Ågren fick 70.000 kronor i böter, lite drygt en halv månadslön. Nu är naturligtvis en väsentlig skillnad att Stig Bergling gjorde det medvetet i samarbete med Sovjetunionen, medan Maria Ågren troligen gjorde det främst av inkompetens och inte medveten ond vilja. Men resultatet blev ändå detsamma. De praktiska konsekvenserna av Ågrens klantigheter kan vara värre än Berglings onda uppsåt.

Genom att lägga ut merparten av Transportstyrelsens dataregister på utländska servrar, i bland annat Tjeckien, Serbien och Rumänien, har man öppnat för tillgång till ytterst känsliga uppgifter hos främmande makt. Även om Tjeckien idag troligen i stort sett är ett mer ”pålitligt” land än Sverige, finns det där kvar massor med folk som tidigare jobbat för kommunistiska intressen. Alla har inte avslöjats än! När det gäller Rumänien är korruptionen högt upp på regeringsnivå snarast otrolig och Serbien är det land i Europa som stått Ryssland närmast. Enligt SÄPOs förundersökning ska en av de personer som haft tillgång till Transportstyrelsens hemliga uppgifter vara en före detta serbisk militär som var verksam i den serbiska krigsmakten under kriget mellan Serbien och NATO (om Kosovas självständighet).

Den svenska konsensuskulturen gör sig överdrivet tydlig i skandalen kring Transportstyrelsen. Samtliga styrelseledamöter var informerade om olagligheterna redan hösten 2015. Internrevisionschefen Annette Olofsson tog upp frågan i ett mejl till dåvarande generaldirektören Maria Ågren den 23 juni 2015. Olofsson får då veta att styrelsen inte är informerad om saken. Den 8 september 2015 vitsordar Transportstyrelsens ordförande Rolf Annerberg (gammal sossepolitiker, tidigare statssekreterare i Industridepartementet) inför Olofsson att styrelsen nu informerats. Det är tveksamt om så skedde och Olofsson såg därför till att alla ledamöter i styrelsen informerades i oktober 2015! Det hela ledde till SÄPOs förundersökning under 2016 och att Maria Ågren fick sparken i januari 2017. Officiellt för att hon och regeringen hade olika uppfattning om hur Transportstyrelsens verksamhet skulle bedrivas. Idag vet allmänheten bättre. Ansvarig för Transportstyrelsen inom regeringen är Anna Johansson. Det har redan varit tal om att utsätta Anna Johansson för ett misstroendevotum i riksdagen i samband med införandet av en flygskatt, som hela oppositionen (alltså en majoritet i Riksdagen) är motståndare till. Nu finns det ett skäl till att särbehandla Anna Johansson.

Riktigt vad som kommit ut är inte klart. Transportstyrelsen förnekar själva att de ska ha hand om militärens svartgula registreringsskyltar, så de kanske inte har lämnats ut. Dock säger de i sitt första pressmeddelande om saken att de inte haft hela det militära fordonsregistret i sin databas (i en senare version av pressmeddelandet har ordet “hela” försvunnit, men uttalandet i övrigt har gjorts mer luddigt). Det får nog tolkas som att en del av databasen funnits åtminstone tillgänglig hos Transportstyrelsen. Men under alla omständigheter har alla andra fordon i Sverige finns i Transportstyrelsens register, liksom uppgifter om flygplan och fartyg, inklusive vilka som ska mobiliseras vid ett krisläge. Det finns personuppgifter som rör personer med för totalförsvaret viktiga hemliga uppdrag, broars och vägars bärighet (en för en invasionsmakt ytterst viktig information) samt personuppgifter om personer med skyddad identitet. Alla personer som hanterar sådana uppgifter i Sverige är säkerhetsgranskade, men när uppgifterna skickades till Serbien gjordes inte längre någon säkerhetsgranskning (vilket dock var ett krav enligt lagen). Dessutom fanns det personer som hade behörighet att kopiera större delen av registerdata.