Visst kan det kännas skönt att Göran Persson får smaka på sin egen medicin nu när han blivit anmäld till åtal för utebliven anmälan till arbetarskyddsmyndigheterna i samband med sitt bygge i Sörmland. Vi lever i ett överreglerat samhälle och ingen människa kan känna till alla de detaljerade regler som vi är skyldiga att följa. Den här regeln kände inte Göran Persson till och säkert inte heller dryga 1150 av Veckans Contras 1154 läsare.
En av reglerna säger att alla som låter utföra ett arbete som är det minsta farligt måste upprätta en plan för arbetarskyddet. Det gäller om du hyr in en person som klättrar upp på en stege. H*n kan ju trilla ner och slå sig. Gjorde du en sådan plan när du hyrde in grannens son för att rensa hängrännorna? Kunde tänka det! Men du kollade säkert stegen och sa åt honom att vara försiktig…
När det gäller stora arbeten – minst 400 timmar – måste du dessutom anmäla det till arbetarskyddsmyndigheterna i förväg. Med skyddsplan. Göran Perssons och Anitra Steens bygge överstiger med god marginal 400 timmar. Och de har inte anmält. Alltså har de brutit mot reglerna. Det skulle inte ens ha räckt om byggmästaren – Göran Perssons bror Bengt – hade anmält. För det är beställaren som är anmälningsskyldig. Men inte heller Bengt kände till reglerna.

Nu har åklagaren i Eskilstuna skickat ärendet om Göran Persson (och hans bror Bengt) samt Anitra Steen till polisen i Flen för utredning.

Visst ska lagarna följas, men när lagarna är så klåfingriga som i det här fallet borde polisen och åklagarväsendet veta att prioritera sina resurser bättre. Det finns massor med skurkar att jaga i Flen med omgivning. Om du går in hos polisen och anmäler ett bilinbrott kan du räkna med att du innan du lämnat stationen har med dig ett skriftligt besked om att utredningen är nedlagd i brist på utredningsuppslag (och polisen kan bocka av ytterligare ett “löst” ärende i sin statistik). Men i “fallet Persson” ska tydligen polisens resurser användas till rena tramset och till trakasserier av Göran Persson och hans omgivning.

Det kan för oss som står på den andra politiska kanten kännas bra att Göran Persson får smaka på sin egen medicin. Ett överreglerat samhälle där fackföreningar fått onödiga beställningsarbeten expedierade av regering och riksdag. Men förhållandet att polisen i Flen ägnar sig åt att utreda tramsigheter istället för att lösa ärenden som har riktiga brottsoffer kan inte försvaras. När polisen har begränsade resurser måste de användas på ett vettigt sätt. Inte för att utreda låtsasbrott som saknar brottsoffer.