Den tidigare “Slöseriombudsmannen” Martin Borgs konstaterade efter morden på IKEA i Västerås att de mest delade medierna visserligen var Aftonbladet och Expressen. Men också att den del så kallade “alternativa media” bara låg några tusen delningar efter de stora drakarna. De “alternativa medierna” är en salig blandning av nyhetsmedia från seriösa publikationer med journalistiska ambitioner till simpla anslagstavlor lämpade för drängstugan. De etablerade medierna samlar dem dock ofta till en grupp och sätter etiketten rasistisk och högerextrem på hela rasket. Sedan tror man att man ska slippa ta seriöst på den kritik mot de etablerade medierna som ligger i de alternativa mediernas framväxt.

Värst av alla är enligt samstämmiga uppgifter från “de traditionella” Flashback (https://www.flashback.org) Flashback har 985 000 medlemmar (vartill kommer alla besökare som inte är medlemmar), när vi kollade in nyss var det just då 48 000 besökare inne på sidan, som i sina arkiv hade över 51 miljoner inlägg. Flashbacks server ligger i New York och är inte underkastad direkt svensk jurisdiktion, men det finns nog så stränga amerikanska regler att följa. Sajten har sin bakgrund i alternativkultur och inte minst drogliberala kretsar, men numera tas allt mellan himmel och jord upp. Det är ingen marginell företeelse – med en miljon registrerade medlemmar kan den omöjligt betecknas som marginell. Men Flashback avvisas som skräp rakt av från etablerade media.

Det är ett påstående som måste nyanseras och vi ska göra det med utgångspunkt från behandlingen av just IKEA-morden. Det finns idag på Flashback 9900 inlägg i ärendet med sammanlagt över 10 miljoner visningar! (De hittas under huvudrubriken Samhälle och underrubriken Aktuella brott och kriminalfall). Med den extremt stora täckningen är det alltid så att det finns personer från Flashback som är på plats – överallt i landet och vid alla tidpunkter. Det finns också personer som har tillgång till kraftfulla analysverktyg, som vi ska se nedan. När det gäller IKEA-morden fanns det flera personer som varit på IKEA som delgav sina uppgifter på Flashback. Ett vittne gjorde till och med ett inlägg från Polishuset i Västerås när han väntade mellan två utfrågningar!

I traditionella media har skrivits att Flashback spred uppgifter om att den gripne (troligen oskyldige) yngre mannen skulle ha skrikit Allahu Akhbar när han greps och att det också på Flashback spreds uppgiften att ett av offren skulle ha fått halsen avskuren – vilket tolkades som ett islamiskt terrordåd. Uppgifterna förekom visserligen på Flashback, men det var också Flashback som motbevisade dem, långt innan något av de etablerade medierna ens hade omnämnt dem. Ropen “Allahu Akhbar” var något som en Flashback-deltagare tyckte sig höra i den film från gripandet som snabbt lades upp på nätet. Uppgiften spreds, men det var på Flashback som personer med häftiga ljudbehandlingsprogram filtrerade bort buller och höjde ljudnivån på det som sades flera tiotal meter från kameran – med den gripne mannen med ryggen mot kameran. Konstaterandet var att det var omöjligt att identifiera vad den gripne sa, några ord från poliserna var dock möjliga att identifiera. Det var en liknande specialbearbetning med ett bildbehandlingsprogram av en bild som tagits in genom en glasdörr på IKEA som avvisade påståendet att ett av offrens huvud skulle ha skilts från kroppen. Bilden var suddig och blodfläckar gjorde att det var möjligt att få för sig att huvudet inte satt fast på kroppen. Men Flashback-detektivernas analys avvisade alltså påståendet. Det var också först på Flashback som uppgifterna kom fram att de två gripna hade kristna namn (Yuhannes respektive Abraham) varför det var just på Flashbacks tråd som ryktesspridning om muslimska gärningsmän kunde avvisas.

För den som orkade följa Flashback och som förstår den mycket speciella metod som man måste använda för att ta till sig informationen, var informationen om IKEA-morden både snabbare och mer korrekt än vad som gick att få ut av de stora tidningarnas hemsidor. Men på vägen dit fanns många felaktiga hypoteser, som dock avvisades redan i tråden.

Men man måste verkligen förstå hur Flashback fungerar, för att kunna ta till sig innehållet på rätt sätt. Nittio procent av innehållet är rent skräp. Men det ser man oftast direkt. Många inlägg är försök att sätta in händelseförloppet i förutfattade ideologiska mönster. I det här fallet var sågs det i form av att en del utgick från att det måste vara muslimska invandrare som var skyldiga, medan andra lika bestämt avvisade alla tankar om att det var flyktingar bakom. Mitt i all den smörja av förutfattade meningar utan substans kom så den ena faktauppgiften efter den andra från de som arbetade förutsättningslöst. En deltagare kom med en liten pusselbit, som snabbt blev utgångspunkt för en annan deltagares nästa steg när han/hon utnyttjade sina specialkunskaper i registersökning, den lokala geografin, den eritreanska kulturen eller vad det nu kan vara.

Flashback är ett mycket svårtillgängligt medium för den som vill ha information. Men för den som har tid och kapaciteten att sålla agnarna från vetet ger Flashback en mer fullödig och korrekt version än de traditionella medierna. Men för dessa medier, som inte förstår hur Flashback fungerar, är sajten naturligtvis endast befolkad av galna extremister.