Ibland blickar vi över Atlanten för att få se ett friare samhälle. Men allt är inte en förebild. Mycket av den värsta PK-ismen i Sverige och Europa har sina föregångare i USA.

Den senaste tiden har debatten rasat högt om en skulptur i en federal domstolsbyggnad i Montgomery, Alabama. Skulpturen, som väger 2.400 kg, avtäcktes för två år sedan av domaren Roy Moore och den visar symboliskt de tio budorden, grunden också för den moderna rätten. “Du skall icke stjäla”, “Du skall icke dräpa”, “Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot Din nästa” är tre budord som utvecklas i hundratals paragrafer i alla moderna lagböcker.

Ateister krävde att skulpturen skulle tas bort, eftersom den inte uppfyllde konstitutionens krav på åtskillnad mellan religionen och staten. I det annars så religiösa USA vann yrkandet stöd i en federal distriktsdomstol, som krävde att skulpturen skulle avlägsnas. Frågan om skulpturen i Montgomery väckte genast stort engagemang och demonstrationerna utanför domstolsbyggnaden avlöste varandra. Moore fick order att avlägsna skulpturen, men han vägrade, och suspenderades som domare för trots mot en federal domstols beslut. Moore hävdade att han inte gjorde något fel som vägrade att åtlyda kravet på att avlägsna skulpturen och att han var bestämd motståndare mot dem som kände sig kränkta av att se Guds ord.

Nu var det i USA och beslutet att skulpturen skulle avlägsnas överklagades naturligtvis i flera vändor. Patrick Mahoney från Christian Defense Coalition menade att skulpturens avlägsnande skulle vara en kränkning av den kristna tron, och alltså i sig i strid mot konstitutionen. Första författningstillägget (om åtskillnad mellan stat och religion) tillkom för att skydda religionen, inte för att krossa den. Domstolsväsendet visade sig denna gång vara väldigt snabbt på att hantera ärendet. Dock fick man inledningsvis inte tag på någon entreprenör som kunde ta bort den flera ton tunga skulpturen. Clark Memoiral, som satt skulpturen på plats, vägrade att åta sig uppdraget att flytta den – av personliga och kommersiella skäl, som chefen Graham George uttryckte det (hade han åtagit sig uppdraget hade hans företag säkert tappat religiöst engagerade kunder). Men domstolen fick fram en annan entreprenör.

Domaren Myron Thompson har som stöd för borttagandet av monumentet hävdat att det är ett otillåtet främjande av religionen. Thompson var också ansvarig för avvisandet av Mahoneys stämning av staten.

I Sverige brukar man understundom kunna se den romerska gudinnan Justitia i domstolarna. Utan att någon hävdar att det innebär ett otillåtet främjande av religionen. Rättshistorien känner fyra tunga historiska grunder – Tio Guds Bud, Hammurabis lag, den romerska rätten och Napoleons Code Civile. Vi måste kunna respektera dem alla och i rättskipningen medge att vi lånat inspiration från dem alla. Dåligt att USA, med fler advokater per invånare än något annat land, inte kan visa den respekten.