Terrorister mördade 5.000 människor i USA den 11 september – och uttalade sig vara beredda att mörda tusentals fler. Ja, en dömd terrorist, ansvarig för det tidigare attentatet mot World Trade Center (med bara sex döda), förklarade att hans mål varit att döda 250.000 amerikaner. När världen utsätts för den typen av hot måste man göra avkall på rättssäkerheten. Vi brukar – i det västerländska samhället – säga att det är bättre att tio skyldiga slipper undan än att en oskyldig döms. Men bara den 11 september var det 5.000 oskyldiga människor som mördades. Och tiotusentals som förlorade sina kära, sina föräldrar eller sina barn. Då är proportionerna så fasansfulla att principerna även i den västerländska rättstraditionen måste ruckas. För att förhindra ytterligare oskyldiga människor i tusental att drabbas måste man göra avkall på de rättsprinciper som vi sätter så högt. Särskilt om mördarnas ledare skyddas av en hel stat, som också förtrycker sitt eget folk.

Ett antal oskyldiga afghaner har drabbats av den amerikanska bomboffensiven, men miljontals afghaner ser nu fram emot att få leva i en frihet de tidigare inte vågat drömma om. Och om den fortsatta offensiven mot al-Qaida blir framgångsrik kan det vara möjligt att tusentals oskyldiga människoliv sparas genom uteblivna terrordåd (även om det är svårt att komma till roten med det onda och helt utrota terrorismen). Men det kan i det här fallet inte råda någon tvekan att de eftergifterna från våra djupt kända rättsprinciper är värda att göra, för att uppnå de större målen. Att skydda människoliv.

Men vi får se upp så att vi inte kastar rättsstaten över ända. Terroristerna finansierar sin verksamhet genom att driva vanlig affärsverksamhet, ägna sig åt bedrägerier, bidragsfusk med mera. När det är fråga om brott ska de beivras och beviskraven för att göra preliminära och snabba ingripanden mot misstänkta terrorister kan sättas låga – lägre än i andra sammanhang. Men då måste de kombineras med en god rättssäkerhet i den fortsatta hanteringen.

Hanteringen av misstänkta terroristkonton i Sverige lämnar mycket övrigt att önska.

Tillslagen har inte varit tillräckligt snabba och effektiva på kort sikt. När amerikanska myndigheter tillkännagav att tre svenska organisationer och tre svenska privatpersoner stod på USAs svarta lista för terrorister, så dröjde det flera dagar innan några åtgärder vidtogs. De skyldiga terroristerna kunde under den mellantiden skicka pengarna jorden runt hundratals gånger. Vi vet hur svårt det varit och hur lång tid det tar för de rättsvårdande myndigheterna att spåra internationella transaktioner (som när det gällde Trustor eller Bofors Indien-order). Det som kan göras på några sekunder av en förslagen brottsling tar månader att tröska igenom den rättsliga apparaten. Det är helt oacceptabelt att det finns någon mellantid alls mellan ett tillkännagivande av misstanke och vidtagna åtgärder för att låsa tillgångarna! Var beredd att klämma åt skurkarna snabbare och effektivare!

Å andra sidan. Åtgärderna förefaller vara alltför vittomfattande och godtyckliga på lång sikt. När de snabba åtgärderna väl genomförts måste möjlighet ges för eftertanke och vederbörlig hänsyn till våra rättsprincipers grunder. Att terrorister och terroristers uppbackare struntar i rättssäkerheten får inte förleda oss att göra detsamma.

Ta den penningförmedlande organisationen al-Barakaats som exempel. Den amerikanska underrättelsetjänsten hävdar att organisationen använts för att stödja al-Qaida och Usama bin Ladin med tiotals miljoner dollar. Det finns ingen anledning att betvivla att så är fallet. Men det finns inte heller anledning att betvivla att organisationen faktiskt också utför de betalningsuppdrag som man har som fasad till sin verksamhet. De människor som utan koppling till terrorismen använt sig av organisationen för att förmedla pengar ska självklart ha tillbaka sina pengar. Det är troligt att en andel av de belopp som förmedlas hamnar hos terroristerna. Då finns det goda skäl att stoppa verksamheten, men inte att låsa tillgångar som tillhör människor som inte är inblandade.

Den västerländska kulturens och det västerländska rättssystemets förtjänster måste i handling visas även i denna stund då mörkrets krafter hotar vårt öppna samhälle. Vi ska försvara det öppna och demokratiska samhället. Vi ska slå hårt och snabbt mot dem som med våld angriper detta samhälles principer. I den kampen kan dessvärre enstaka oskyldiga drabbas av oförrätter. Det priset får vi betala för att terroristerna inte ska begå ännu värre dåd framöver. Men vi ska också så snart det kan ske sortera bort de uppenbart oskyldiga från att drabbas av negativa effekter av de åtgärder vi vidtar för att skydda vårt samhälle.