Det är orimligt att tänka sig att det ska gå att med skärpta kontroller stoppa alla som försöker med attentat som liknar det som “skobombaren” Richard Reid och “kalsongbombaren” Umar Farouk Abdulmutallab försökte sig på. Eller att stoppa attentat som genomförs med en helt annan teknik. Richard Reid avtjänar för närvarande livstidsstraff utan möjlighet till frigivning i ett super maximum-säkert fängelse. Det är välförtjänt. Abdulmutallab kan väl vänta ett motsvarande straff.

Lika lite som vi kan hoppas på Reids och Abdulmuttallabs efterföljare alltid kommer att stoppas (även med skärpta säkerhetsbestämmelser) kan vi räkna med att brittisk och amerikansk säkerhetstjänst alla gångar ska lyckas med vad de gjort när de under de gångna åren stoppat attentatsförsök mot flygplatser i England och Kalifornien.
Vi kan dock vara förvissade om att de brittiska och amerikanska rättssystemen är mer att lita på än de svenska, här har personer som på goda grunder borde sitta bakom lås och bom släppts fria. Svenska säkerhetsmyndigheter tycks räkna med att den slappa svenska attityden ska göra att terrorister räknar med att Sverige är en “frihamn” dit de kan ta sig för att vila upp sig efter att ha varit jagade i resten av Europa och att de av det skälet inte är primärt intresserade av att genomföra attentat i Sverige, eftersom de då skulle riskera att förstöra sin egen frihamn. Vi kan dock knappast räkna med att alla terrorister är införstådda med den “överenskommelsen”. Terroristerna verkar inte i någon monolitisk organisation, en hel del genomför attentat på egen hand, möjligen uppmuntrade men knappast ens hjälpta av de centrala terroristorganisationerna, som inte alls är hierarkistkt organiserade.

Det finns inget säkert skydd mot terrorister, men det hindrar inte att vi ska vidta de åtgärder som utan att inskränka på det som gör det fria Västerlandet värt att leva i gör livet surt för terrorister och deras sympatisörer. En åtgärd som helt lyser med sin frånvaro är en ordentlig identitetskontroll av dem som söker sig till vårt land. 95 procent av de som söker asyl i Sverige saknar identitetshandlingar. Flyktingsmugglarna vet att de flesta är chanslösa om deras kunder har identitetshandlingar, de flesta skulle då skickas tillbaka omgående. Därför spolas pass ner på toaletter på färjeterminaler och flygplatser – efter ankomsten. Det är obegripligt att dessa oidentifierade personer släpps in när vi vet att de hade ID-handlingar för att komma ombord på färjan eller flygplanet. Det skulle vara förhållandevis enkelt att ha koll på varifrån bevisligen identifierade personer kommer och ålägga transportföretagen att transportera tillbaka personerna till ursprungsorten om de inte har här att göra (släpps någon ombord på ett flygplan till USA utan giltigt visum/motsvarande är det flygbolagets sak att transportera tillbaka personen, vilket är dyrt och gör att flygbolagen skärper kontrollen för USA-resenärer, men inte för andra). De personer som är aktuella har normalt förfalskade visum som lurar flygbolagen att släppa på dem. De tekniska kraven på ett bättre system som gör att det på ankomstflygplatsen går att identifiera personer som varit identifierade på avreseflygplatsen är inte särskilt höga. Bara hanteringskostnaden och uppehälle under prövningstiden kostar tiotusentals kronor per person i dagens system. Trots att vi inte vet vilka som släpps in! Att förbättra kontrollen vid de platser där trycket är störst bör vara en högst lönsam affär för skattebetalarna. Och dessutom göra livet surt för terroristerna och lindrigare för de flyktingar som har legitima skäl att söka sig bort från sina hemländer. Om vi vet vilka personerna är kan de hanteras med den respekt som en riktig flykting är värd.