Kommunist-Kina anser sig ha anspråk på den av kineser bebodda ön Taiwan. Kommunist-Kinas anspråk har under senare tid jämförts med Rysslands anspråk på Ukraina.

I bägge fallen handlar det om fallna imperiers anspråk från 1600- och 1700-talen.

Fram till 1683 var Taiwan ett självständigt kungarike, som detta år med vapenmakt inordnades i det kinesiska kejsardömet. Kina hade kontroll över ön i tvåhundra år, men 1895 erövrades Taiwan av Japan, som höll kvar kontrollen fram till Andra världskrigets slut.

Under fyra år 1945–1949 styrdes Taiwan av Kuomintang i fastlands-Kina. Sedan dess har ön återigen i praktiken varit självständig, som den var fram till slutet av 1600-talet.

Kina har vid flera tillfällen under senare tid militärt hotat Taiwan med flyg- och sjöstridskrafter. USA har, även om landet erkänner Kommunist-Kina, utlovat militärt bistånd till Taiwan.

Det skulle därför knappast vara någon enkel uppgift för kommunisterna att militärt underkuva Taiwan. Vi bör dessutom hålla i minnet att 24 miljoner invånare på ön vant sig vid att leva i ett demokratiskt samhälle. En demokrati som skulle försvinna och ersättas med diktatur om kommunisterna skulle ta över.

Ett uppenbart problem för Taiwan är att landet kan räkna med full militär uppbackning enbart från USA. Ukraina har ett väl så gott stöd från länderna i Europa.

Bild: Taipeh 101 var under flera år världens högsta byggnad. Foto AngMoKio/Wikimedia Commons.