Vi hör alla talas om Asien-krisen. Om kravaller i Indonesien, som ledde till presidentens avgång. Om gripandet av Anwar Ibrahim i Malaysia och den malajsiska regeringens hårda regleringspolitik. Om krisen för de stora konglomeraten – chaebol – i Sydkorea. Vad vi inte hör talas om är där hälsan tiger still – Republiken Kina/Taiwan.

De asiatiska ekonomierna har inbördes en ganska olika struktur. I Indonesien har ekonomin i stort sett styrts av presidenten och hans närmaste släktingar. I Malaysia har staten legat bakom en rad jätteprojekt, som knappast skulle ha klarat sig i en fungerande marknadsekonomi. I de sydkoreanska jätteföretagen har vinstgivande verksamheter fått finansiera stora förluster i andra delar av företaget. Ingen utomstående har haft någon insyn i hur företagen egentligen går och vad som egentligen ger vinster och förluster. Företagsledarna räddar ansiktet genom att skicka pengar från en del av företaget till en annan. Men så blir de förlustbringande delarna för stora och kan inte bäras av de vinstgivande. Då rasar hela företaget ihop – och drar gärna med sig några banker i fallet. Det är vad som hänt i Sydkorea.

På Taiwan finns det nästan inga stora företag. Frånsett några enstaka elektronikföretag kännetecknas det taiwan-kinesiska näringslivet av småföretag, ofta i familjeföretagets form. Man lever närmare marknaden än i de sydkoreanska jättarna och anpassar sig snabbare. De som inte gör det slås ut, eftersom de inte har några vinstgivande kusiner att hämta pengar från. Den traditionella kinesiska kulturen har alltid varit affärsinriktad och i stora delen av Sydostasien är det etniska kineser som står för en stor del av näringslivet (i länder som Malaysia, Thailand och Indonesien). Taiwan har fördelen att hela befolkningen tillhör den här företagsorienterade kulturen.

Därmed har Taiwan lyckats bättre än många av sina grannar och har framförallt stått emot nedgången mycket bättre.

Men helt utan problem är det naturligtvis inte, eftersom en inte obetydlig del av företagens försäljning går till grannländerna.