Det har invigts många nya fina motorvägar i Sverige de senaste åren. Det går att åka mellan Göteborg och Malmö på motorväg. Från Stockholm långt ner i Småland (frånsett ett par mil i västra Östergötland), snart också från Stockholm till Eskilstuna respektive Västerås. Och mycket mer. Denna förbättrade infrastruktur kan vi tacka en enda man för – förre kommunikationsministern Mats Odell (kristdemokraterna).

När Odell tillträdde som kommunikationsminister 1991 hade Vägverket inga ordentliga byggplaner. Efter många år med bilfientliga kommunikationsministrar (senast Georg Andersson) tyckte verket tydligen att det var meningslöst att jobba fram nya projekt. Man kan tycka att myndigheter som Vägevrket borde ha långa rader av planer färdiga att ta fram ur byrålådan när läget för nybyggnad blir gynnsamt, till exempel när regeringen vill göra en insats mot arbetslösheten. Men så var det inte för Vägverket. När Odell tillträdde fanns det inte ett enda projekt att sätta igång.

Det tog inte lång tid för Odell att få fart på Vägverket. Pengar ordnades fram i rask takt och det tidigare så bilfientliga drevet i massmedia och vänsterorganisationer höll tyst. Odells knep var enkelt – men dyrt. Han ordnade med järnvägsbyggen som en integrerad del av de nya vägprojekten. Tyvärr kommer vi därför nu att stå med många mil underutnyttjade järnvägsspår, men det var det pris som skattebetalarna fick betala för en förbättrad infrastruktur.

Odells genialitet låg emellertid inte bara i att han fick tyst på den bilfientliga opinionen. Han lyckades inte bara driva fram en rad viktiga vägprojekt utan han fick också staten att skriva kontrakt om byggen för många år framöver – och allt detta genomförde han på tre år, mellan 1991 och 1994. Det är därför fortfarande Odell-vägar som invigs. Hans efterträdare, postfröken Ines Uusman, har efter bästa förmåga försökt stoppa alla motorvägsprojekt som var igång, men funnit att kontrakten med entreprenörerna var vattentäta, skadestånden för brutna kontrakt skulle bli så höga att inte ens en bilfientlig kommunikationsminister ställer upp på att betala för att företagen inte ska bygga vägar. Men överallt där det har funnits möjlighet har den nya kommunikationsministern dragit ner ambitionsnivån. Där det förut planerades motorväg (utan att under Odells tid ha hunnit till underskrivet kontrakt) har Uusman utan förbarmande skurit ner planerna till 13 meters-vägar. Den politiken är som alla förstår livsfarlig och kostar följdriktigt många människoliv framöver. Praktiken visar att aldrig så fina 13-metersvägar är riskabla. Odell fick på grund av de många dödsolyckorna se till att en alldeles nybyggd 13-metersväg söder om Nyköping dubblerades och byggdes ut till motorväg. På bara ett par år omkom mer än tio personer på en kort vägsträcka. Några dagar efter det att den här texten lades ut på nätet första gången kostade ytterligare en Ines-väg fem människor livet i tre separata olyckor under midsommarhelgen på E4-an vid Ljungby.

Det är mer av sådana riskabla vägprojekt som vi kan förvänta oss när Mats Odells långa lista av magnifika vägsatsningar snart börjar ta slut.