Socialdemokraterna (oförändrat antal mandat) och Miljöpartiet (också oförändrat antal mandat) ska uppenbarligen bilda regering. Tillsammans har de 137 platser i Riksdagen på 349 ledamöter. Det fattas 38 röster för att få egen majoritet. Bara Moderaterna och Sverigedemokraterna skulle som enskilda partier kunna ställa upp med så många röster. Sverige kommer alltså att få en svag regering. [Mandaten är räknade när det i onsdagens sluträkning återstår elva distrikt av 6227 att räkna]

Många i det politiska etablissemanget förfasar sig över det. Frågan är om det verkligen finns anledning att förfasa sig över en svag regering. Det finns många länder som haft svaga regeringar och som klarat sig utmärkt. Det finns till och med länder som utvecklats snabbare än omvärlden tack vare avsaknaden av en stark regering. Belgien klarade sig till exempel skapligt under den värsta finanskrisen 2010-2011 med 540 dagar utan en politiskt vald regering. Belgien hade innan krisen den den tredje högsta statsskulden inom EU (statsskuld i förhållande till BNP), men det finansiella trycket var mycket värre för länder som Italien, Spanien och Portugal, som alla då hade förhållandevis starka regeringar och de två sistnämnda länderna en statsskuld långt under Belgiens. Grekland låg i en division för sig själv, ska dock medges.

En stark regering kan ta sig friheter att strunta i vad medborgarna tycker och en stark regering kan få för sig att visa handlingskraft för att vinna popularitet. Även när handlingskraften resulterar i idiotiska förslag och en idiotisk politik.

Med en svag regering är möjligheterna att genomdriva alltför många dumma förslag mindre. Det bör medborgarna vara tacksamma för. En svag regering ger större handlingsutrymme åt de välståndsskapande krafterna utanför den politiska sektorn. Och det är bara där det finns välståndsskapande krafter på riktigt. Den politiska sektorn ägnar sig inte åt att skapa utan att omfördela det som de andra skapat.

Viktigt nu är att Stefan Löfven inte i sin missriktade ambition att skapa en stark regering låter sig duperas att sälja ut sin egen politik och ge sig i alltför nära i lag med något av de vänsterextrema småpartierna. Han bör komma ihåg att
-97 procent av väljarna röstade emot den röda vänsterfeminismen
-94 procent röstade emot Vänsterpartiet och förbud mot vinster i välfärdsföretagen
-93 procent röstade emot miljöextremismen

En svag regering kommer att uträtta mindre än en stark regering. Det är alldeles utmärkt. Sverige som nation kan vara väl så betjänt av en svag som en stark regering.