En av den nya regeringens första åtgärder var att besluta om gratis inträde på statens muséer från och med nästa år. Men bara på de ordinarie samlingarna inte på särskilda utställningar.

Museibesök är en typisk överklassysselsättning, där besökarna oftast har akademisk examen och bra inkomster. De som får stödet kan alltså på goda grunder kallas rika.

Vem är det då som betalar? Alla Sveriges skattebetalare. Moms och arbetsgivaravgifter går till exempel till museibesöken, så även den som inte betalar statlig inkomstskatt ger ett rejält bidrag till museerna. Så fort Bengt-Arne i Arvidsjaur köpt en liter mjölk har han gjort det möjligt för Blanceflor i Stockholm att gå på ett av de tretton statliga gratismuseer som finns i Stockholm (ett av dem, Sjöfartsmuseet, är för övrigt redan idag gratis). Det finns bara ett statligt museum som ligger närmare Arvidsjaur än de tretton i Stockholm och det är Skokloster, ungefär fem mil norr om Stockholm. För Bengt-Arne är det nog enklare att ta sig till Stockholm om han vill få skatteåterbäring. Det är bäst att passa på nu innan regeringen infört den flygskatt som aviserats. Då tar man med råge igen entréavgiften för Bengt-Arne på flygskatten.

Övriga tre muséer utanför Stockholm är Världskulturmuseet i Göteborg, Flygvapenmuseet i Linköping och Marinmuseet i Karlskrona. Resten av landet kan se i månen efter gratis museibesök.

I grunden handlar avskaffade entréavgifter om att få fattigt folk i glesbygden att betala för stockholmarnas kulturkonsumtion.