Stefan Löfven vill göra sysselsättningen till en av de viktiga frågorna i 2014 års val. Han påstår att regeringens sysselsättningspolitik har misslyckats. Fredrik Reinfeldt svarar att det tvärtom har gått bra. Contra tar rätt på hur det förhåller sig genom att titta på Statistiska Centralbyråns statistik:

Antal sysselsatta (anställda och företagare) i åldern 16-64 år:
2005 4 263 000
2006 4 340 000
2007 4 444 000
2008 4 484 000
2009 4 381 000
2010 4 429 000
2011 4 522 000

Arbetslösa i åldern 16-64 år, årets sista kvartal
2005* 379 000
2006 282 000
2007 259 000
2008 293 000
2009 396 000
2010 358 000
2011 338 000
*Här har första tillgängliga kvartal i serien använts, kvartal 2 2006

Velat och kunnat arbeta i åldern 16-64 år, men ej ingått i arbetskraften (dvs de har ej betraktas som arbetslösa i föregående tabell)
2005 99 700
2006 93 900
2007 79 200
2008 75 900
2009 109 400
2010 105 800
2011 97 000

Slutsatsen är att sysselsättningen ökat med ungefär 200 000 personer sedan Allians-regeringen tillträdde 2006. Antalet arbetslösa har ökat något, men är på nedgång efter en topp i samband med finanskrisen och den dolda arbetslösheten, det vill säga de som skulle vilja arbeta, men inte räknas till arbetskraften i arbetsmarknadsstatistiken är i stort sett oförändrat, men minskade rejält innan finanskrisen slog till.

Vi överlåter som vanligt åt läsarna att dra egna slutsatser. Har Alliansregeringen lyckats eller ej?