I fredags för snart två veckor sedan (2 augusti) stoppades plötsligt den oberoende TV-kanalen SwebbTV (som bara finns tillgänglig på nätet). YouTube (som ägs av Google) skickade klockan 16:45 på fredagen ett mejl till SwebbTV att kanalen bröt mot YouTubes community-regler och därför tagits ner. Nedtagningen var omedelbar i Sverige och följde kort därefter i resten av världen.

Vad som eventuellt skulle bryta mot community-reglerna framgick inte av mejlet till SwebbTV, som brukar ha mellan 20 000 och 40 000 tittare på sina intervjuer (timslånga ytterst seriösa intervjuer med företrädesvis professorer, docenter, storföretagsledare bland de intervjuade). Undantagsvis har tittarsiffran nått över 100 000.

SwebbTV har inte varit politiskt korrekt och kan därför mycket väl ha fallit offer regeringens kampanj mot falska nyheter och högersajter i allmänhet. Facebook och Google kallades till uppläxning av Morgan Johansson och Peter Eriksson för ett drygt år sedan.

Facebook, som redan fått både etableringsstöd och skattelättnader för sina servercentral i Luleå kom inte till mötet. Google, som förhandlade om motsvarande förmåner, gjorde det dock.

Det är framförallt i klimatfrågan som SwebbTV haft en avvikande uppfattning, men även när det gäller feminism och invandring.

YouTube är ett privatägt företag och borde därmed kunna fatta vilka beslut som helst om vilka de släpper fram. Men riktigt så enkelt är det inte. YouTube har en dominerande ställning på marknaden och konkurrensen är svag. De gör sig i stort sett otillgängliga för den som har synpunkter och förklarar inte bakgrunden till sina beslut. De (liksom Google, Twitter och Facebook) kan mycket väl liknas vid Postnord eller Telia. Varken Postnord eller Telia lägger sig i vad kunderna framför i brev eller per telefon. Vad gäller brev är Postnord till och med enligt lag förbjudet att låta innehållet i meddelanden styra de tjänster som Postnord tillhandahåller. Och Telia saknar alla praktiska/tekniska möjligheter att göra det.

Ledande svenska traditionella media har dels krävt (och fått) ett EU-beslut om att Google och liknande företag ska tvingas betala ersättning till dem när Google (och motsvarande) länkar till dem. Dels krävt att Google och liknande företag ska tvingas ta på sig ett utgivaransvar, som inte rimligen bör ingå i en teknisk distributörs ansvar.

Tisdagen den 6 augusti släppte YouTube återigen fram SwebbTV, vilket kanalen själv fick veta genom tittare som berättade det för kanalen. Påsläppandet förklarades lika lita som stängningen.