Vad “Nya Moderaterna” tycker om Sveriges försvar framgick med all önskvärd tydlighet när Mikael Odenberg i protest mot stats- och finansministrarna avgick 2007. Nämnde statsminister utsåg då vapenvägraren Sten Tolgfors till försvarsminister, en minister som lovade att genomföra Anders Borgs direktiv utan att bråka. Och som snabbt kallades “tomhylsan” av sin företrädare på posten.

Så här fem år senare framstår det som tydligt att försvarsbudgeten till mångmiljardbelopp använts för att lägga ner och avrusta fungerande förband och att betala miljardbelopp i skadestånd för att lägga ned lovande materielprojekt för att ersätta dem med utlandsköp “från hyllan”, inköp som nu inte fungerar och där de gamla projekten därför måste väckas till liv och kosta ytterligare miljarder för att i en avlägsen framtid eventuellt leda till att försvaret kan försvara en liten del av Sverige. Just nu handlar det om att göra punktinsatser i främmande länder, några hundra man här och några hundra man där. Och efter en tid upptäcks det alltid att utrustningen var undermålig för just den operation som skulle genomföras…

Nämnde vapenvägrare till försvarsminister fick i sin tur lämna in i mars och ersattes av en kapten! Det kan ju låta förtroendeingivande, men Karin Enström har de senaste 14 åren på heltid ägnat sig åt riksdagsarbete och bland annat (till 2010) varit ledamot av försvarsutskottet, dvs det utskott som presiderat över fiaskot rörande försvarets omläggning. Och fortfarande är det Anders Borg som bestämmer vad som ska ske med försvaret.
Vi kan inte annat än önska Karin Enström lycka till, men hennes utsikter att bli något mer än en ny tomhylsa är små.