Den som de senaste decennierna följt utvecklingen av skattetrycket har varit van vid att tre länder har legat i en kategori för sig, straxt över 50 procent. Det är Sverige, Danmark och Nederländerna. Inte så få år har Danmark haft ett högre skattetryck än Sverige. Och någon gång har Nederländerna varit värst.

Så är det inte längre. Enligt de senaste sifforna från OECD har Sverige numer placerat sig i en kategori helt för sig själv. Både Danmark och Nederländerna har tagit itu med skattetrycket, Nederländerna har lyckats bra och är nere på 41,6 procent. Danmark har kommit ner något, men bara till 48,4 procent.

Sverige hade år 2000 ett skattetryck på 53,3 procent av BNP. Enda landet med ett skattetryck på över 50 procent. Näst värst var Finland med 48,5 procent (och Danmark på tredje plats). Finland hade tidigare vad som sågs som ett rimligare skattetryck, men det berodde på att pensionssystemet registrerades vid sidan av statens finanser. Sedan denna sak justerats är nu Finland i klass med sina grannländer. Men inte i klass med Sverige.

Sveriges skattetryck har nu legat på 53 procent ända sedan den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Då sjönk BNP och i den mån skattebeloppen var desamma ökade andelen av BNP automatiskt. Det behövdes också stora insatser i form av arbetslöshetsunderstöd och andra statliga åtgärder för att få ordning på de katatsrofala statsfinanserna.

Så är det inte idag. Överskottet i statens budget är 2 procent. Samtidigt ökar de offentliga utgiftsprogrammen rätt över. Mest uppmärksammat idag är de skenande sjukförsäkringskostnaderna. Men det finns många andra områden där staten och kommunerna satsar hej vilt av andras (dvs skattebetalarnas) pengar.

Sverige är i en unikt dålig situation som kommer att förvärras automatiskt allteftersom fler företag, företagare och högutbildade väljer att fly landet med världens värsta skatter.

Varje procent betyder att genomsnittssvensken får ungefär 2000 kronor mindre per år att leva för.

Några siffror om skattetrycket:

Sverige 53,3
Finland 48,5
Danmark 48,4
Belgien 46,0
Frankrike 45,5
Italien 42,8
Nederländerna 41,6
Norge 40,2
Tyskland 37,8
Storbritannien 37,7
Schweiz 35,9
Japan 27,1
USA 20,4

Källa: OECD