Sverige håller på att utvisa mer än 1 000 politiska flyktingar från den kommunistiska diktaturen på Kuba. Den svenska regeringen har fastställt att kubanska demokratiaktivister inte kommer att förföljas om de skickas tillbaka till Kuba. Contra utgår från att det är biträdande utrikesminister Pierre Schori själv som tycker att Kuba är ett trevligt ställe. Han kastades ju inte i fängelse utan trakterades på bästa sätt av bödeln Castro när Schori var på besök på Kuba. Och faktiskt, han släpptes ut ur landet och slapp leva med det kommunistiska ekonomiska system som de kubanska flyktingarna skickas tillbaka till. Medan de kubanska flyktingarna tvingas tillbaka inte bara till ekonomisk misär utan också till politisk förföljelse. Pierre Schori däremot kan fortsätta sitt komfortabla liv i lyxförorten Lidingö utanför Stockholm.

Enligt uppgifter från kubanska flyktingar i Miami, organiserade i organisationen Vigilia Mambisa, betalar nu Sverige 7.000 dollar per flykting som skickas tillbaka till Kuba. Uppgifterna kommer från organisationens ordförande A Saavedra och har återgetts i radiosändningar i Miami. Betalningen går direkt till diktaturen och är ett krav för att kubanerna ska ta emot de deporterade på ett smidigt sätt.

Vi vet vad som hände med de flyktingar som återsändes till det kommunistiska Sovjet efter andra världskriget. De som inte avrättades skickades till Gulag (Du kan läsa mer i Valentins Silamikelis bok Baltutlämningen, som utgetts av Contra).

Contra har kontakter med exilkubaner i Miami och så fort ytterligare detaljer kommit fram kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att dra fram dessa tvivelaktiga och omoraliska affärer i ljuset.