Inför valet 2002 begärde Göran Persson svenska folkets mandat för att bilda en socialdemokratisk regering. Han fick inte mandatet, men hans gamla regeringen kunde efter köpslagan med olika extremistgrupper sitta kvar. De små grupperna på yttersta vänsterkanten har ett oproportionerligt inflytande på svensk politik. Det har bland annat medfört att ytterligare ett väl fungerande kärnkraftverk har stängts, trots att en förkrossande majoritet av svenska folket är för fortsatt drift av väl fungerande kärnkraftverk som levererar billig energi. Det svenska försvaret har rivits ned så att det knappt alls kan fungera som försvar när det behövs. Utan att Sverige dragit den moraliska slutsatsen att ansluta sig till NATO, som efter det svenska försvarets nedmontering (bestämd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet), är den enda faktiska garanten för vårt lands frihet och oberoende. En hel näringsgren – pälsnäringen – hotas av nedläggning. Miljarder satsas på att bygga järnvägar där inga människor finns att fylla tågen med. 4 miljarder har satsats på tekniken kring biltullar som på sju månader kommer att inbringa bara 400 miljoner. Sverige beviljar visum till ledande personer i terrorgrupper som vill utplåna Israel. En särskild flygskatt är på gång som dels medför dyrare resor för de svenskar som fortfarande kommer att ha råd att flyga, dels att utländska flygbolag i stor utsträckning lämnar landet, med skadliga monopolpriser som en ytterligare följd. Men värst av allt är naturligtvis att en person som är uttalad anhängare av en ideologi som kostat mer än 100 miljoner människor livet tillåts föra seriösa diskussioner med regeringens företrädare och även framgångsrikt framtvingar politiska eftergifter.

I år begär Göran Persson återigen mandat för att bilda en socialdemokratisk regering. Trots att den regering han lett sedan förra året inte har drivit den politik han gick till val på. Det finns betydande risker att extremistgrupperna kommer att fortsätta sina ansträngningar att begränsa svenskarnas frihet och köra samhället i botten. Vänsterpartiet har till exempel nyligen ställt krav på att läxor helt ska avskaffas trots att svenska barn och ungdomar redan har bland det lägsta antalet utbildningstimmar i den utvecklade världen. Ska vi få se den redan för låga kunskapsnivån rasa ytterligare utför när (s) försöker köpa röststöd för en ny regering? Ett säkert sätt att ytterligare puffa Sverige ner på välfärdstrappan.

Svenska folket måste ta sig i kragen och sätta stopp för extremisternas orimliga och destruktiva inflytande på samhället. Trots allt är extremisterna få. Framgångsrik kamp mot extremisterna måste ske genom att lägga ett ordentligt tryck på socialdemokraterna. Att kräva att de ställer upp för den arbetsideologi och det ansvarstagande som var kännetecknande för partiet under dess första 75 år. Att kräva ett stopp för det flum som kör vårt land fram till avgrundens brant. Att få partiet att söka stöd för en politik som är ansvarsmedveten hos de partier som är beredda att ta ansvar.