EU-parlamentet antog den 14 december ett direktiv som innebär gigantiska kostnader för att Storebror Bodström och hans kumpaner ska kunna snoka i vem vi korresponderar med och vilka hemsidor vi tittar på.

Direktivet har drivits fram av svenska och brittiska socialdemokrater och det röstades igenom av socialdemokrater och konservativa/kristdemokrater i Europaparlamentet. Dock vägrade de svenska moderaterna och kristdemokraterna (som bägge är med i den konservativa/kristdemokratiska gruppen i Europaparlamentet) att ställa sig bakom partiets linje. De röstade mangrant emot. Så gjorde faktiskt sju av de åtta svenska partier som är representerade i Europaparlamentet, förutom moderaterna och kristdemokraterna även Folkpartiet, Centerpartiet, Junilistan, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men socialdemokraterna röstade ja (med ett undantag, som var frånvarande).

Det kommer nu att ställas krav på att EU-länderna ska tvinga företag inom telefon- och internet-branscherna att lagra loggar för all trafik i minst ett år – och gärna längre. Polen har redan aviserat att de kommer att kräva lagring i hela 15 år.

Avsikten är att polisen ska kunna gå in i arkiven för att jaga brottslingar, särskilt är det terroristbrott som har intresserat förslagsställarna. Polackernas 15-årsintresse tycks dock röra korruption.

Informationsmängden är gigantisk. Ett svenskt internetföretag uppskattar att kostnaderna för bredbandsuppkoppling kommer att öka med 25 procent, du kan läsa pressmeddelandet här. Det är företaget Bahnhof, en av de mindre operatörerna, som för egen del räknar med kostnader på cirka 10 miljoner kronor. På en omsättning av 65 miljoner. Telia uppskattar sin kostnadsökning till 1,2 miljarder kronor! För EU rör det sig om mångmiljardbelopp. I euro. Det är vad internet-abonnenterna tvingas betala för att polisen ska kunna utföra ett arbete som uppenbarligen de ansvariga myndigheterna inte anser att polisen bör ha något anslag för. Prioriteringarna blir alltid i grunden fel om någon part kan bestämma att någon annan ska betala. Om den aktuella registreringen skulle vara värd kostnaden för sin effekt i polisarbetet, skulle det naturligtvis vara polisen (och justitiedepartementen och budgetdepartementen) som avgjorde om det var detta, mer DNA-undersökningar, fler patrullerande poliser eller något annat som ger bäst effekt för att bekämpa brottsligheten.

Men kostnadseffekterna är trots allt sekundära. Den viktigaste invändningen är att hela projektet är ett gigantiskt hot mot den personliga integriteten och rättssäkerheten. Vi vet att det i Sverige läckt ut hemliga telefonavlyssningsprotokoll som publicerats i pressen, trots att de är hemliga. Vi vet att polisen släppt sekretessbelagda uppgifter om medlemmar i ett politiskt parti som polisen inte gillar (Sverigedemokraterna) till författare, “forskare” och pressen. Det är i det här principiella sammanhanget oväsentligt vem som gillar eller ogillar ett politiskt parti. Enligt grundlagen har medborgarna skydd för sin åsiktsfrihet. Oavsett vilka åsikterna är. Vi vet att myndigheterna struntar i det skyddet om de har en chans och vi vet att de får ännu större möjligheter att förgripa sig mot enskilda medborgare framöver (och meddelarfriheten i grundlagen gör att enskilda poliser tryggt kan fortsätta att bryta mot grundlagen, eftersom en efterforskning av vilka som gjort sig skyldiga till brottet också skulle bryta mot grundlagen).

Bahnhof erbjuder redan idag en särskild “Bodström-backup” för extrapriset 75.000 kronor – per år – kolla in här!

Det är ganska givet att de riktiga skurkarna inte kommer att fastna i det kostsamma och integritetskränkande nät som nu vävs på internetanvändarnas bekostnad. Kolla in på den här länken så får Du tips om hur Du skyddar Dig mot snokande poliser: Dölj din internetanvändning

Du kanske inte bryr Dig, men Du kan vara förvissad om att skurkar som planerar nya skurkstreck och terrorister som planerar nya terroristdåd bryr sig. Och de kan alltså mycket enkelt se till att de många miljarderna som Du och andra internetanvändare tvingas betala inte kommer att vara till någon nytta alls.