Sveriges deltagare i OS i Nagano gjorde uselt ifrån sig. Prestationen var bland de sämsta någonsin. De som skulle ha gjort det i år har alla växt upp i en tid då konkurrens var fult redan på dagis. Det var fult att visa aggressioner och slåss. Småbarns naturliga glädje över att tävla dämpades av röda eller gröna dagistanter. Vi kommer nog att få leva med usla svenska sportprestationer ända till tjugo år efter det att en nya anda börjar genomsyra dagis. (Ett positivt undantag kommer säkert att utgöras av många invandrarbarn vars psyke inte kvästs av den svenska dagiskulturen).

En speciell roll i årets svenska OS-insats intar den hockey-spelaren Ulf Samuelsson. Han som grät på en presskonferens sedan det avslöjats att han inte längre betraktades som svensk.

Bakom avslöjandet stod Svenska Dagbladets sportreporter Janne Bengtsson. Contra välkomnar naturligtvis seriös, undersökande journalistik, men i fallet Janne Bengtsson kan det vara befogat med följande kompletterande upplysningar. Inte minst mot bakgrund av den synnerligen olägliga tidpunkten för Janne Bengtssons avslöjande. Hade det skett i samband med uttagningen av OS-truppen hade ju konsekvenserna inte blivit så långtgående.

Jan “Janne” Bengtsson har ett förflutet i det stalinistiska Arbetarpartiet kommunisterna (APK) och var enligt egen utsago en av de första som blev uteslutna i samband med Vänsterpartiet kommunisternas utrensning 1977 då APK bildades. APK var känt för att alltid gå Moskvas ärenden, ända till dess att partiet gick i konkurs. Det nya APK, som bildades på ruinerna av det gamla, skulle säkert också gärna gått Moskvas ärenden, om den gamla regimen suttit kvar i Moskva. Bengtsson arbetade under några år omkring år 1980 för tidningen Idrottsbladet, innan han fick ett sommarvikariat på Svenska Dagbladet 1983. Det finns inget som tyder på att han övergett sin stalinistiska åskådning.

Många borgerligt sinnade tycker säkert det är märkligt att Sveriges ledande högertidning håller sig med medarbetare som öppet bekänner sig till kommunismen, även om dessa “bara” uppehåller sig på sportredaktionen. Och i det här aktuella fallet förtjänar detta faktum att särskilt uppmärksammas, ty det kan på goda grunder antas att Bengtsson “avslöjat” ishockeystjärnan Ulf Samuelssons passförhållanden just därför att vederbörande råkat skaffa sig amerikanskt medborgarskap jämsides med sitt svenska – alla som känner Jan Bengtsson vet nämligen, att han är en rabiat USA-hatare

Bengtsson fick av redaktionsledningen vid Idrottsbladet fria händer att bedriva lobbyingverksamhet för Sovjetunionens räkning i samband med de olympiska sommarspelen i Moskva 1980. Den sovjetiska invasionen i Afghanistan vid ungefär samma tid föredrog Bengtsson att benämna “det sovjetiska stridsvagnsrallyt” och uttalade fullt öppet sina djupt kända förhoppningar, att också Sverige skulle undergå en liknande utveckling.

Som sagt, Contra är för en seriös, undersökande journalistik. En sådan ägnar vi oss själva åt. Vi håller det dock för troligt att Janne Bengtsson, utifrån sin ideologiskt betingade, ytterst negativa uppfattning om det kapitalistiska USA, valt att skriva om Ulf Samuelssons amerikanska pass till stor del därför att Samuelsson just blev amerikansk medborgare.

Som bekant stod sig Tre Kronor mycket slätt mot Finland i en avgörande OS-match i Nagano, något som till icke ringa del torde ha berott på uppmärksamheten kring Samuelsson-affären.