Den gångna veckan har ledande företrädare för Europa sålt ut det som européer i gemen håller högt, det som är själva kärnan för den europeiska kulturen och dess blomstring under de senaste seklerna. Yttrandefriheten. Hysterin har rasat inför släppandet av den nederländske parlamentsledamoten Geert Wilders film “Fitna”.

Nederländernas premiärminister Jan Peter Balkenende har försökt få sin egen medborgare att avstå från att använda yttrandefriheten. Och samma ljud har det kommit i skällan från EU-kommissionens José Manuel Barroso. Den ena ledande politikern efter den andra i Europa har tagit avstånd från det som är vårt samhälles själva grund.

Det är en skam att det finns ledande europeiska politiker som trampar på vårt kulturarv istället för att stå upp för det som våra förfäder offrat sina liv för.

Den film som Geert Wilders gjort är kritisk mot islam. Men det förtjänar att noteras att den till större delen bygger på utdrag ur Koranen, som reciteras på arabiska, och predikningar från olika imamer. Detta kompletteras med autentiska bilder från tillämpning av sharia-lag, som många muslimer vill införa också i Europa. Det är för övrigt en ganska lågmäld film, som ställer frågor som bör ställas, ja frågor som måste ställas i ett samhälle som vill behålla de mänskliga rättigheterna.
Svensk religiös tradition har en bas som står så långt från sharias barbari som man kan tänka sig, biskop Tomas Simonssons frihetsvisa från 1439 börjar så här:

Frihet är det bästa ting,
där sökas kan all världen omkring,
den frihet kan väl bära.
Vill du vara dig själver huld,
du älska frihet mer än guld,
ty frihet följer ära

Visst ska de som så önskar få föra fram mörkrets ideologi. Men vi som har en annan uppfattning ska då föra fram vår egen motsatta uppfattning. Och det minsta vi kan begära är att våra politiska ledare ställer upp för de ideal som finns inbyggda i varenda författning i Europa.

Lyckligtvis har vi författningarna som är så pass starka att inte ens Barros eller Balkenende kunde stoppa Fitna. Men det är skrämmande att de inte ställde sig bakom Wilders självklara rätt att göra sin röst hörd. Det är en helt annan sak att ställa sig bakom Wilders yttrandefrihet och innehållet i hans yttrande. Det första är en självklarhet för varje demokrat – men tydligen inte för Barroso och Balkenende. Det andra är något som vi kan diskutera – och ska diskutera. Men den diskussionen kan bara föras i ett samhälle som principfast står upp för demokratins principer.

Tragiskt är att det inte bara är politiker som gett efter för påtryckningar. Företag inom internet-världen har det ena efter det andra gett efter för påtryckningar. Flera av dem är faktiskt inte mycket bättre än politikerna. Google och liknande företag har till och med manipulerat sina sökmotorer för att det ska bli svårare att hitta “Fitna”. Heder åt dem som stått emot det trycket.