SSU håller för närvarande kongress och firar sin hundraårsdag (som inträffar först i oktober). Men hundraårsdagen har en bitter bismak. För SSU fanns långt innan 1917. Redan 1906 uteslöts radikala revolutionärer som kallades “Ungsocialisterna” av Socialdemokratiska Partiet. Men det nybildade ungdomsförbundet inom partiet, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, förblev en odemokratisk organisation som förespråkade våld i strid mot moderpartiets reformistiska politik. När vänsterfalangen inom Socialdemokratiska partiet 1917 bildade Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti anslöt sig SSU snabbt till den nya organisationen. Bland annat följde den tidigare SSU-ordföranden Nils Flyg med till det nya partiet. År 1919 anslöts partiet till den internationella kommunistorganisationen Komintern och ställde sig bakom Vladimir Lenins 21 teser, som bland annat innebar att nationella kommunistpartier skulle underordna sig den internationella organisationen. Med tiden blev Josef Stalin formellt ledare för även partiets svenska gren. 1921 hade Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti kongress och beslutade att upplösa partiet, men kongressen fortsatte med samma delegater och bildade Sveriges Kommunistiska Parti. Efter diverse namnändringar heter det partiet idag Vänsterpartiet. År 1924 splittrades partiet och en mer moderat falang återgick till Socialdemokraterna. Men de gamla SSU-arna höll sig kvar hos kommunisterna.

Nästa partisplittring kom 1929. De Moskva-trogna under Hugo Sillén och de moskvaskeptiska under Karl Kilbom. I valen samlade sig dock de båda grupperna under ett gemensamt partinamn och i Riksdagen satt representanter både för “sillénare” och “kilbommare”. Den senare falangen tog senare namnet Sveriges Socialistiska Parti och Karl Kilbom ersattes av den gamle SSU-ordföranden Nils Flyg som partiledare. Flyg utvecklades med partiet till en rent nationalsocialistisk organisation och partiets riksdagsledamöter var de enda nationalsocialister som någonsin suttit i Sveriges riksdag. Mot slutet av kriget åtalades ledande inom partiet för tagande av utländskt understöd, Tyskland hade betalt partiets tidningar och propaganda. Flyg själv åtalades dock inte, då han avlidit i en hjärtinfarkt innan dess.

Så var det med SSUs dubiösa hundraårsjubileum. Organisationen kom till för att majoriteten gett sig hän Josef Stalin för att i sinom tid övergå till att ha Adolf Hitler som idol.