Under de senaste veckorna har rasistiskt inspirerade mord i Ryssland uppmärksammats. Det är signifikativt att det är i resterna av det kommunistiska experimentet som det uppstår en så vedervärdig rasism att den mynnar ut i mord på slumpmässigt utvalda oskyldiga människor, ofta studenter från främmande länder, men ibland vanliga medborgare från Kaukasus. Enligt uppgift ska 44 rasistiskt inspirerade mord ha begåtts i Ryssland 2004.

Det är ingen slump att det är i ett ex-kommunistiskt land som sådana tendenser utvecklas. Där har många sedan barnsben uppfostrats att se kollektivt på tillvaron och livet sattes inte i helgd av en ateistisk stat som byggde på tiotals miljoner lik. Saken blir inte bättre av att många lågutbildade och lågpresterande känner sig pressade av det nya samhälle där det ställs krav. Om det sedan kommer flitigare och duktigare människor från en annan del av världen vill man inte se de egna bristerna utan ger sig istället på dem som faktiskt bidrar till Rysslands utveckling och genom sitt arbete ser till att de gamla kommunisternas barn kan supa ihjäl sig utan att störas av krav på eget arbete.

Liknande är situationen i det gamla Östtyskland. Det förtjänar att noteras att det är där och inte i Västtyskland som det finns en nämnvärd nationalsocialistisk rörelse. Det är ungdomar som inte anpassat sig till förändringar och kapitalismens krav som tror att de gör något gott för världen genom att spöa upp vietnameser eller turkar. Det är ungdomar som uppfostrats av den realsocialistiska staten som vänder sig till den nationalsocialistiska ideologin.

Det är sorgligt att skåda vad socialismen kan leda till även sedan den fallit i spillror.