Socialisterna förlorade stort i valet till EU-parlamentet i juni. Men de tog hem tio av de tjugo platserna i EU-kommissionen, under ledning av den italienske vänstermannen Romani Prodi. Vi får alltså räkna med att den socialistiska klåfingrigheten klommer att fortsätta. EU kommer att lägga sig i mycket som varken EU, de ingående medlemsstaterna eller ens kommunerna bör syssla med.

Mest uppseendeväckande är nog att Tyskland utsåg en socialdemokrat (Günther Verheugen) och en representant för de gröna (Michaela Schreyer) till kommissionen. Trots att kristdemokraterna vann en storseger i Tyskland och är det parti som har flest representanter i parlamentet. Storbritannien bidrog med två starka namn: omvalde kommissionären Neil Kinnock (Labour) och den konservative före detta Hongkong-guvernören Chris Patten.

Ett anmärkningsvärt och negativt inslag i kommissionen är Pascal Lamy som blir ansvarig för handelsfrågor. Han var med som kabinettschef åt förförre ordföranden i kommissionen Jacques Delors (också han socialist) och bidrog då till kommissionens dåliga rykte. Han har dessutom en för Frankrike karaktäristisk interventionistisk uppfattning i handelsfrågor, som han ska ta hand om. Vi lär därför få se fler banankrig, där EU kommer att driva en frihandelsfientlig och isolationistisk linje mot omvärlden.

Till det positiva hör att Danmark äntligen gjorde sig av med skandalkvinnan nummer 1 Ritt Bjerregaard. Hon gjorde sig redan som dansk politiker inom socialdemokratins yttersta vänsterkant känd för maktmissbruk och korruption. Trots det utnämndes hon förra gången till kommissionär. Elaka tungor säger att det berodde på att danska socialdemokraterna vill skicka henne ut ur landet så att hon inte skulle kunna ställa till mer problem hemma.

Vad är då att säga om den svenska kommissionären Margot Wallström. Ett klart framsteg med Anita Gradin, Gradin hyllade 1977 Sovjetunionens ”målmedvetna arbete för fred och samförstånd”. Hon var ordförande i den prokommunistiska organisationen Svenska Kommittén för Vietnam och medlem i Förbundet Sverige-Sovjetunionen. Som EU-komissionär hade hon bland annat ansvaret för att bekämpa korruption, men det var inte hon eller hennes medarbetare som fick den gamla kommissionen på fall för just korruption. Det var en revisor som sparkades av EU-kommissionen för att han sade sanningen. Med den jämförelsen är Margot Wallström ett stort framsteg, men visst kunde Sverige ha presterat bättre vid valet av kommissionär. Men regeringen tycks vara låst av att det ska vara en kvinna och socialdemokrat som kommissionär. Det innebär redan från början att urvalsgruppen begränsas till en liten minoritet på 15-20 procent av befolkningen. De allra flesta kompetenta personerna faller för att de har fel åsikter eller fel kön. Sverige kommer alltså att representeras av en person som inte tillhör de bästa vårt land har att erbjuda.

Varför inte socialdemokrater som Jan Nygren eller Erik Åsbrink. Eller borgerliga som Anders Björck eller Daniel Tarschys?

Veckans SÄPO-nyhet

I veckan har det första väntade avslaget kommit. En ledande Demokratisk Allians-medlem har fått skriftligt besked om att han inte får se uppgifterna om sig själv i SÄPOs register. Han får inte ens veta om han finns där. Enligt den nya öppenheten skulle vi vanliga medborgare få veta vad som stod om oss själva i SÄPOs register, enligt en lag som trädde ikraft den 1 april 1999. Men det finns ett undantag, om ett utlämnande av uppgifterna skulle kunna skada SÄPOs framtida verksamhet blir det inte några uppgifter ur registret. I det brev som alliansaren fick med avslaget förklarar SÄPO att de inte kan berätta vad som finns i deras register, eftersom det skulle försvåra deras verksamhet att avslöja spioner. Av samma skäl kan han inte ens få veta om han finns registrerad. Den aktuelle före detta ordföranden i landets näst största DA-förening har naturligtvis aldrig ägnat sig åt spioneri. Men han har varit ordförande i en förening som hade som program att slå vakt om de mänskliga rättigheterna och som arbetade för en ändring av Sveriges under Olof Palme prokommunistiska utrikespolitik. Att vara ledande medlem i en sådan förening räckte enligt ett tidigare hemligstämplat dokument undertecknat av förre justitieministern Lennart Geijer för att bli registrerad av SÄPO. Om SÄPO inte förmår att rensa ut sitt eget olagliga förflutna kommer organisationen aldrig att kunna arbeta med något som helst förtroende bland hederliga svenska demokrater. Att neka lämna ut uppgifter som dessa skadar SÄPOs framtida verksamhet.