I lördags satsade nationalsocialisterna på en “stor” demonstration i Göteborg. Det blev lite si och så med storleken, trots att man rekryterat folk från hela landet och en del från utlandet också. Samtidigt höll andra socialister till på andra platser i Göteborg och kastade sten på polis och allmänhet. Den gruppen var större. Kanske tjugo gånger så många. Trots det var det den lilla gruppen nationalsocialister som lockade till sig nästan hela medias uppmärksamhet i socialisternas interna tävlan i Göteborg. Betraktat som hot mot Sverige är det naturligtvis den stora gruppen som är värst. De är fler. Inte bara på stan utan också om man begränsar sig till de som definieras som våldsbejakande extremister. Nationalsocialisterna är några hundra. De andra socialisterna (kallade “autonoma” av polisen) närmar sig tusen. Medan muslimska våldsbejakande extremister växer explosionsartat och är fler än 2000. Inte minst bekymmersamt är att de vänsterextrema och islamistiska våldsextremisterna alltmer finner varandra. Vilket är märkligt mot bakgrund av att ”de autonoma” till vänster traditionellt har varit religionsfientliga och oftast ateister.

Dagens nationalsocialister är till det yttre helt annorlunda än de som var aktiva för tjugo år sedan. Då var det skinnskallar med bomber-jackor. Idag är det välklippta personer i det som var vanlig ”kontorsuniform” när nationalsocialisterna var klädda i bomberjackor. Men de yttre skillnaderna är inte avgörande. Nu, liksom då för tjugo år sedan, handlar det om en liten grupp som ställer sig utanför det ordinarie samhället. En grupp vars främsta mål tycks vara att chockera och väcka uppmärksamhet. De vet mycket väl att de aldrig kommer att vinna något som helst stöd hos allmänheten. De två personer som representerar Nordiska Motståndsrörelsen i Sveriges kommunfullmäktigen kom in genom att de skrevs in för hand på Sverigedemokraternas listor i Ludvika respektive Borlänge, där Sverigedemokraterna vann fler platser än vad de hade personer på listiorna. Liknande fadäser kan Sverigedemokraterna undvika framöver genom att tillämpa så kallade slutna istället för öppna listor. De två kommunfullmäktigeledamöterna lär inte bli omvalda i valet nästa år.

Det är motbjudande att det finns personer i Sverige som företräder en nationalsocialistisk ideologi. Vi kan lugna oss med att de saknar och kommer att sakna allt politiskt inflytande. Det är lika motbjudande att det finns personer som företräder den socialistiska/kommunistiska ideologi som genom åren kostat mångdubbelt fler människoliv än vad nationalsocialismen gjorde under 1930- och 1940-talen. Det allvarliga där är främst att de har politiskt inflytande och kan diktera villkor för regeringens politik. En möjlighet som de fått dels genom att regeringen är intresserad av att behålla makten och gärna ger efter för att få deras stöd, dels att Alliansen genom den famösa Decemberöverenskommelsen krävde att S/MP skulle skaffa sig det stödet, annars, men bara då, skulle regeringen fällas.