Det har gått bra för Sveriges ekonomi och svenska statens ekonomi. Något som Göran Persson försöker slå mynt av i valrörelsen. Staten har ett visst budgetöverskott och statsskulden krymper. Det ser alltså bra ut. Men det är inte alls så bra om man ser några månader framåt.

Statens (och kommunernas) inkomster styrs av medborgarnas och företagens inkomster. Tjänar medborgarna bra och går företagen med vinst så plockar staten (och kommunerna) in bra med pengar. Under slutet av 1990-talet gick det mesta bra. Men i mars 2000 tog det tvärt slut. IT-bubblan sprack. Vinsterna började sjunka för Ericsson, som hade gigantiska vinster som snart byttes i förlust.

Nu är det ju så att skatterna debiteras årsvis i efterskott. I maj 2000 deklarerade folk för det lysande året 1999. Många tog upp stora reavinster från börsen och statens inkomster blev tiotals miljarder större än väntat. Pengarna betalades in i slutet av år 2000 eller början av 2001.

I maj 2001 deklarerade folk för det mindre lysande år 2000. Fortfarande fanns det reavinster för början av år 2000 och fortfarande fanns det skatter på de löner som folk tjänade in. I slutet av 2001 och början av år 2002 har de skatterna betalats in.

Nu är det andra halvan av 2002. Folk deklarerade i maj och slutskattsedlarna är på väg ut nu. Nästan ingen hade gjort några reavinster för 2001. Många kunde dra av stora förluster. Det blir mer pengar tillbaka till skattebetalarna än tidigare. Och det blir framförallt mindre fyllnadsinbetalningar i slutet av år 2002 och början av år 2003 – man betalar ju inte preliminärskatt på aktievinster, så kvarskatterna styrs i mycket stor utsträckning av hur det har gått på börsen.

Samtidigt har neddragningar i Ericsson och dess underleverantörer och de många konkurserna inom IT-sektorn medfört att alltfler blivit arbetslösa. Då blir det inga inkomstskatter på bra löner och höga bonusar. Det blir inga bonusar alls.

Följden är att vi under det närmaste året kommer att få se betydligt sämre statsfinanser. Och det alldeles oavsett hur det går i valet.

Men framförallt, låt Dig inte inluras i falsk säkerhet på grund av det som har varit. Det stundar hårdare tider. Och känner vi socialdemokraterna vet vi vad de kommer att välja när det har valet att höja skatterna och att sänka utgifterna.