På 1960- och 1970-talen var flyget något exklusivt för de som hade mycket pengar (och sedan gamla uttjänta propellerplan som användes för charter till Medelhavet). Under 1980-talet började bland andra Jan Carlzon skapa ett flyg för de breda folklagren genom ett nytänkande när det gällde prissättningen, först på Linjeflyg och sedan på SAS. Under 1990-talet kom avregleringen av flygmarknaden, först i USA och sedan i Europa. I och med avregleringen kom lågprisflygbolagen, i Europa främst Ryanair, Norwegian, EasyJet och Wizzair.

På 2010-talet fick extremistsekten Miljöpartiet ett i förhållande till de 4-5 procent av väljarkåren de representerar ett oproportionerligt stort politiskt inflytande. Och till Miljöpartiets viktigaste frågor hör att ta ifrån de breda folklagren möjligheten att flyga till fjärran länder (eller ännu hellre inom vårt eget land). Märkligt nog har Socialdemokraterna, som länge med visst fog sagt sig representera de breda folklagren, köpt flyghatarsektens politik. Det började med flygskatten, som lagstiftades 2006, men då stoppades av den tillträdande Alliansregeringen. Men som sedan kom tillbaka 2018.

Första konsekvensen var naturligtvis att Malmös flygplats Sturup drabbades. Varför åka från Sturup när det inte är längre dit från Malmö än till Kastrup, där det inte tas ut någon flygskatt? Ryanair lade ner hela trafiken på Sturup.

Nu börjar flygskatten kräva fler offer. Norwegian lägger ner sina långlinjer från Stockholm. Och Ryanair stänger sin bas på Skavsta utanför Stockholm. På Skavsta har Ryanair fyra flygplan stationerade och i Nyköping har det också funnits motsvarande besättningar stationerade. På själva flygplatsen har det funnits personal för dagligt (eller snarare nattligt) underhåll av planen. Utan flygplan stationerade i Nyköping försvinner många jobb, troligen ett par hundra. Och resenärerna får färre och säkert även dyrare turer att välja mellan. Från Nyköping har Ryanair främst trafikerat London, Sydeuropa och Balkan. Nu kommer all flygtrafik från Ryanair i Sverige att hanteras med inflygande plan baserade på annat håll. De många udda destinationerna till orter där Ryanair inte har egna baser kommer rimligen att försvinna helt.

Det stora svenska inrikesbolaget, BRA, avvecklar sina egna jetflygplan och kommer att kontraktera ut flygningarna på ett tyskt bolag. Ytterligare hundratals svenskar i flygbranschen som förlorar sina arbeten. Men det är svårt att satsa nytt när flyghatarna bara får allt mer att säga till om. Det är ett mindre risktagande att hyra in flygplan med besättningar än att köpa dem och anställa egen personal.

Svenskarna kommer att få det sämre. Sämre utbud av transporter och högre priser.