Under senare tid har frågan om slutförvar av uttjänt kärnbränsle diskuterats. Liberalerna och Kristdemokraterna har till och med hotat med en misstroendeförklaring mot miljöminister Annika Strandhäll om det inte kom besked före Lucia.

Besked har saboterats genom att Miljöpartiet kontrollerat Miljödepartementet, men så är det ju inte längre.

Annika Strandhäll lyckades slingra sig undan misstroendeförklaringen genom att före Lucia berätta att ett besked kommer den 27 januari. Det bör inte vara så svårt med tanke på hur många år Miljödepartementet ägnat sig åt frågan.

Men behövs egentligen något beslut om slutförvar? Den nya kärnkraftsteknik som är på gång syftar till att utvinna energi ur just kärnbränsleavfall. Slutförvaret har handlat om att förvara produkter med högt energiinnehåll tills energin avklingat. En bättre lösning än att deponera avfallet i den djupa berggrunden är att utvinna energin nu. Vilket alltså kan göras i den nya typen av kärnreaktorer.

Tekniken beskrevs i en artikel i Contra nummer 6 2019, som hittas på nätet, http://www.contra.nu/data/prenumerant/Contra196.pdf (användarnamn och lösenord behövs och finns på sidan två i senaste numret av Contra).

Nu finns det så mycket energi i använt kärnbränsle att det räcker och blir över för att driva den nya typen av kärnkraftverk. Så visst kan det behövas någon form av förvaring av det som inte förbrukas för att framställa fossilfri energi. Men det är inte så ruskigt brådskande, mer brådskande att få ändan ur vagnen och börja bygga de kärnkraftverk som behövs för att använda det bränsle som med tiden blir allt mindre energirikt,