Tre av de fyra bolag som för närvarande håller på att bygga ut de nya 3G-näten för mobiltjänster förklarade i förra veckan att de inte skulle tillhandahålla några porrtjänster i sina nät. Det fjärde bolaget (nyetablerade “Tre”) blev aldrig inbjudet att vara med i den nya kartellen, men skulle säkert glatt ha hoppat i säng med de andra tre, om de fått chansen. Konkurrensmyndigheterna höll tyst, eftersom det inte skulle ha varit politiskt korrekt att protestera, även om det gemensamma ställningstagandet så vitt vi kan se är ett flagrant brott mot konkurrenslagstiftningen. Men tystnaden innebär bara att Konkurrensverket följer tidigare linje, att hålla tyst om konkurrensbegränsningarna, passar de politiska makthavarna. Vi tänker då kanske i första hand på Konkurrensverkets vägran att ta itu med internetbolagens bojkott mot underground-sajten Flashback.

Vår uppfattning är att varje bolag själv måste bestämma vilken policy de ska ha när det gäller exempelvis porr. Det kan säkert ha sina kommersiella fördelar att kunna säga att man inte har porr i näten, när mediadrevet går. Men de kommersiella nackdelarna kommer säkert att vara mycket större än fördelarna. Inte för att bolagen förlorar särskilt mycket i intäkter om de avstår från porrtrafiken. Men väl för att porren genom åren visat gå i bräschen för tekniskt nytänkande och praktisk användning av ny teknik.

Kring sekelskiftet var det “franska kort” som stod för det kommersiella genombrottet av fototekniken. Videon dominerades under flera år av porrmarknaden, många moraliskt upprörda ville förbjuda eller begränsa användningen av videoapparater. Samma var det när CD-ROM introducerades. Bild på CD blev under en period liktydigt med pornografi. Många är det ju också som varit upprörda på tillgängligheten av porrsajter på internet, pornografin gick i spetsen för användning av internet som kommunikationsmedium.

Vi klarar oss alldeles utmärkt utan porr-snusket. Men det finns all anledning att tacksamt ta emot vad porrbranschen har att erbjuda som vägröjare för ny teknik. Sverige satsar miljarder på de nya 3G-näten och Ericssons framtid är helt beroende av kommersiell framgång för 3G. Den kommersiella introduktion har försenats och de kommersiella riskerna har ökat. Stoppa nu inte den delbransch – porren – som kan vara vägvisare för de framtida tillämpningarna! Låt den istället visa vägen för det som kan bli en bred och anständig succé, om applikationerna blir tekniskt och innehållsmässigt fullgångna.