Europa har länge uppfattats som en bastion för demokratin i världen. Åtminstone gäller det för nordvästra Europa. Det är ju bara tio år sedan demokratin kom till Öst- och Mellaneuropa och tjugofem år sedan Medelhavsländerna Spanien, Portugal och Grekland införde demokrati.

Men demokratiska grundvärden sitter trångt även på vår kontinent. Makthavare i alla länder och under alla tider har haft svårt att acceptera folk som inte delar deras uppfattning. Och på punkt efter punkt kan man se hur demokratiska grundvärderingar får stryka på foten.

När ett österrikiskt parti som fått 27 procent av rösterna i ett demokratiskt val ingår i regeringsunderlaget utsätts landet för bojkott och trakasserier. Socialdemokratiska politiker runt om i Europa, inklusive Sveriges utrikesminister Anna Lindh, tvekar inte att tillgripa rena lögner för att motivera varför det österrikiska folket inte ska få välja en annan regering än en med representation för socialdemokraterna.

I Belgien har det statliga Postverket vägrat att distribuera tidningar från partiet Vlaams Blok. Man må tycka vad man vill om Vlaams Blok (och Contra tycker inte), men en demokratisk grundprincip är rätten att få propagera för sina åsikter. Även om de inte delas av majoriteten.

I Tyskland är man långt på väg mot att införa yrkesförbud (förbud mot anställning i offentlig tjänst) för personer som tillhör scientolog-rörelsen. Religionsfriheten är en av de mest grundläggande demokratiska friheterna. Men den sitter trångt i Tyskland. Enbart påtryckningar från USA har hittills hindrat att ett regelrätt förbud införs.

Frankrike, som varit pådrivande för trakasserierna mot Österrike, diskuterar just nu införande av förbud mot “sekter”. Franska justitieministern Elizabeth Guigous tjänstemän har lagt fram ett förslag som skulle förbjuda värvning till 173 (!!) farliga sekter. Socialisten (eller är nyfascist en bättre beteckning?) Guigous tjänstemän arbetar med ett lagförslag som skulle straffa den som propagerar för en farlig sekt med upp till två års fängelse. Bland de farliga sekterna finns (liksom i Tyskland) scientologerna, men också baptisterna (!) och Jehovas Vittnen. Om två personer i en sekt skulle dömas för brottet “värvningsförsök” en enda gång var ska staten ha rätt att upplösa sekten!

Guigou har offentligt sagt att förslaget är ”ett betydelsefullt steg som ger den demokratiska staten ett redskap mot dem som bekämpar statens centrala värderingar”! Hitler eller Stalin kunde inte ha sagt det bättre själv! En lagstiftning som den franska öppnar dörren för ett totalt godtycke och står i strid mot allt vad demokrati och åsiktsfrihet heter. Guigou medgav dock nyligen att lagförslaget kan bryta mot den Europeiska Konventionen om de Mänskliga Rättigheterna och därför ska lagförslaget gå på remiss innan det läggs fram för senaten.

Även i Sverige framkommer inte sällan liknande förslag och stämningar. Expressen har de senaste veckorna under braskande rubriker fördömt Opus Dei, en orden inom Katolska Kyrkan som har stöd av påven. Och skoldirektören i Malmö, Hans Persson, hittade i våras på förekomsten av en lag som skulle förbjuda svenskar att förespråka Bibelns syn på homosexualitet. Fyra pingstvänner sparkades från ett kommunalt finansierat socialt projekt med hänvisning till den icke existerande lagen (Hans Persson har hittills inte svarat på vare sig e-post, brev eller telefon, men han har enligt Malmö Kommun e-postadressen hans.persson@malmo.se).