Enligt EU-fördraget är skogen – i motsats till jordbruket – en nationell angelägenhet. Alltså inget för EU.

Men EUs maktambitioner är stora och man förvandlar nu i Bryssel skogspolitik till en miljöfråga, något som EU får lägga sig i.

Till saken hör att det egentligen bara finns två länder i EU som är beroende av skogen: Sverige och Finland. För alla andra är skogen en marginell fråga och det är också personer som inte vet särskilt mycket om skogen som styr i frågor om skogen som behandlas i Bryssel.

Finland brukar protestera mot alltför klåfingriga ingrepp i skogspolitiken. Men Finland blir ensamt när Sverige inte ställer upp. Varför ska det vara så? I Italien och Frankrike låter sig regeringarna styras av vinböndernas intressen. Varför ska då inte Sverige styras av skogsböndernas intressen. Det finns många frågor där EUs beslut slår direkt mot svenskt (och finskt) skogsbruk. Det är dags att säga ifrån.

Bilden illustrerar svenskt småskaligt skogsbruk och r tagen av C G Holm.