En person som gjort sig populär genom att jaga muslimer med vapen i hand. Specialist på kampsport. Nära kontakter med den organiserade brottsligheten. Med en bakgrund som spion i Tyskland. Se där, ett kortporträtt av Rysslands nye tillförordnade president Vladimir Vladimirovitj Putin.

Vladimir Putin var chef för den ryska säkerhetstjänsten FSB (KGBs efterföljare) när han för fem månader sedan oväntat blev utsedd till premiärminister av dåvarande presidenten Boris Jeltsin. Det var den femte premiärministern på mindre än två år och den tredje inom samma period som varit chef för FSB innan han blev premiärminister. Innan Putin blev chef för FSB tjänstgjorde han bland annat som utsänd spion i Västtyskland. Putin är 47 år och har alltså gjort huvuddelen av sin karriär inom det totalitära Sovjetunionens fruktade KGB.

Han är vidare känd för att vara framstående inom judo (han har svart bälte).

Som premiärminister har han fått nära kontakter med ”familjerna” – dvs den ryska maffian – som kunnat operera genom politiska kontakter med Jeltsins omgivning.

Populär har han blivit genom att hänsynslöst slå ihjäl muslimer i Tjetjenien. Tjetjenerna, som deporterades från Tjetjenien till Kazachstan av Stalin under Andra världskriget, men som sedan tillåtits återvända, har gjort sig impopulära i det europeiska Ryssland genom att en stor del av brottsligheten (den som inte är lierad med Jeltsins läger) drivs av tjetjener i Moskva. Efter ett par stora attentat, bland annat sprängningen av flera hyreshus i Moskva och andra städer, som allmänt tillskrevs tjetjenerna, har i Ryssland rena hatstämningen utvecklats mot muslimer i allmänhet och kaukasier och tjetjener i synnerhet. Putin har spelat på dessa stämningar med följande uttalande: ”Vi kommer att förfölja terroristerna överallt. Ni får ursäkta mig, men hittar jag dem på muggen kommer vi att torka skiten av dem och slå ihjäl dem på platsen”.

Tjetjenerna har bott i det område som idag är Tjetjenien sedan urminnes tider. De gick över till islam under 1500-talet och var självständiga fram till senare delen av 1800-talet. Det var tsarens Ryssland som ägnade större delen av 1800-talet åt att kuva tjetjenernas kamp för ett fortsatt självständigt land. Gerillakrig pågick i nära femtio år!

Putin har aktivt deltagit i kampanjen inför det ryska duma-valet häromveckan. Det nybildade partiet ”Enhet” (även kallat ”Björnen”) vann stora framgångar efter en för ”demokratiska stater” exempellös kampanj i statligt kontrollerade media. Riktiga reformvänner, som i Grigorij Javlinskijs parti Jabloko, hamnade helt i skuggan och fick aldrig ut sitt budskap. Också förre premiärministern Jevgennij Primakovs mer apparat-inriktade och arab/muslim-vänliga parti hamnade i bakvatten.

Putin har under sin korta tid som premiärminister förklarat att Rysslands militärutgifter ska öka med mellan 50 och 60 procent under det kommande året (en intressant bakgrund till svenska politikers beslut att lägga ner en stor del av landets regementen och att i praktiken avskaffa den allmänna värnplikten).

På ryska regeringens internet-sida (http://www.pravitelstvo.gov.ru) har Putin lagt fram sitt program. Visserligen vill han ha marknadsekonomi, men reglerad marknadsekonomi (som i Tyskland under Hitler?) Putin säger vidare att Ryssland under kommunismen var ett misslyckande, men att Ryssland aldrig kan bli en västerländsk demokrati av amerikansk modell. ”Det ryska samhället vill ha ett återupprättande av statens styrande och reglerande roll i den omfattning som den nationella traditionen och landets tillstånd kräver”.

Till Putins fördel ska sägas att han i motsats till Jeltsin förefaller ha god hälsa och att han dessutom inte är alkoholist.