Under Alliansens åtta år vid makten har Sverige gått från att vara världens näst Danmark högst beskattade land, till att bara vara den industrialiserade världens sjätte mest beskattade land. Det svenska skattetrycket har gått ner från 48,3 procent (2006) till 44,3 procent (2012). Under samma period gick genomsnittet för OECD ner från 35,0 till 34,1 (2011, siffran för 2012 är ännu inte klar). Det finns alltså mycket kvar att göra innan Sverige är på en internationellt anständig nivå.

Oppositionen försöker koppla den sjunkande skattekvoten till en nedgång i de sociala värlfärdsutgifterna. Det märkliga är att Alliansen tycks svälja detta med hull och hår. I själva verket har de sänkta skattesatserna lett till att de totala skatteintäkterna ökat!

Skatteintäkterna har ökat med närmare 150 miljarder kronor sedan 2006 tack vare att regeringen återupprättat arbetslinjen och att vi i dag har över 250 000 fler människor som arbetar och betalar skatt jämfört med för åtta år sedan. Intäkter som används för att stärka upp välfärden. Välfärden har aldrig haft så stora resurser som i dag.

Samtidigt som det blivit mer lönsamt att arbeta i Sverige via jobbskatteavdragen har välfärden fått en samlad resursförstärkning på 30 miljarder kronor sedan 2006, vilket motsvarar en ökning på 25 procent jämfört med för åtta år sedan. Resurserna per elev i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan har under samma tid stigit med respektive 6 300, 8 300 och 12 200 kronor. Resurserna till äldreomsorgen per person har stigit med 27 700 kronor. Trots (eller kanske snarare tack vare) procentuella skattesänkningar.