Sedan tillkomsten av Nya Moderaterna finns det ingen som på allvar tar upp skattefrågan till behandling. Till och med när vi frågar Contra-läsarna om den viktigaste politiska frågan är det bara 17 procent som sätter skatterna i topp. Skattekramarna vinner terräng och håller som bäst på att manipulera agendan. Hittills är det bara Vänsterpartiet som öppet talar om skattehöjningar. Miljöpartiet vill dock omfördela skatterna så att de ska bli gröna (hur nu någon skatt kan vara annat än illröd, risken är uppenbar att Miljöpartiets omfördelning leder till en höjning), medan Socialdemokraterna motsträvigt accepterar de skattesänkningar som genomförts men låter olika framträdande partimedlemmar tala om både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt och hela partiet motsätter sig nya jobbskatteavdrag (de fyra hittills genomförda jobbskatteavdragen, som accepteras av S, har stått för nästan hela reallöneökningen för medborgarna sedan 2006).

När nu diskussionen om det femte jobbskatteavdraget kommer igång (ska det komma ett sådant förslag i budgeten?) tar motståndarna till ett rent manipulativt språkbruk som tycks sväljas med hull och hår av Svenska Dagbladet, TT och Dagens Nyheter. Ett jobbskatteavdrag påstås kosta staten si och så många miljarder. Hur kan en sänkt skatt vara en kostnad? Så kan man bara se det om man anser att allt som skapas i landet tillhör staten! Skatten är en kostnad för medborgarna, för det är medborgarna som skapar resurserna. En utebliven skatt är inte en kostnad för staten utan en minskad inkomst.
Att använda ordet kostnad för staten när man talar om sänkta skatter är ett orwellianskt nyspråk som inte borde ha någon plats i svenska språket. Syftet med att använda språket på det sättet kan bara vara manipulativt!

Gör Din insats för att rensa bort nyspråket. Kontakta Din tidning eller radiostation så snart manipulationerna dyker upp där. Protestera! Till de som skrivit artikeln/gjort inslaget eller till chefredaktören/programutgivaren! Hjälp till att se till att manipulationsförsöken inte tar över debatten utan se till att debatten handlar om verkligheten!