I veckan som gick skvallrade ledamöter i “Egendomsskattekommittén” om vad kommittén kommer att lägga fram för förslag i slutet av mars. Egendomsskattekommittén är nämligen inte en utredning som undersöker vad som är bäst, utan en utredning som ska formulera motiveringar för de förändringar i skattelagstiftningen som socialdemokraterna beslutat vara riktiga. Kristdemokraten i utredningen hade tröttnat på det uppdraget.
Förslagen från kommittén handlar om att sänka förmögenhetsskatten. Det verkar dock bara ske på ett halvhjärtat sätt. Och i förslaget ingår andra skattehöjningar som snabbt kommer att förorsaka minst lika stora samhällsekonomiska skador som förmögenhetsskatten. Tanken är att statens skatteintäkter ska bli oförändrade.

Två av de viktigaste förslagen till skattehöjningar kommer att slå direkt på vitala samhällsintressen.

Kommittén kommer att föreslå att nedsättningen av fastighetsskatten på nybyggda fastigheter kommer att avskaffas för fastigheter som blir färdiga efter den 1 januari 2005. För närvarande gäller att nybyggda fastigheter är helt befriade från fastighetsskatt under de första fem åren och betalar halv fastighetsskatt under de kommande fem åren. Reglerna har kommit till för att underlätta för nybyggandet. Nybyggandet är nu så lågt i Sverige att det kommer att ta ungefär 400 år att förnya lägenhetsbeståndet. Och värre blir det. Nybyggnation har de senaste åren bara ägt rum i Stockholm, Göteborg, Malmö och de större universitetsorterna. Sedan något år är det stopp på byggandet i Stockholm. Visserligen byggs det fortfarande en hel del, men det är projekt som påbörjats tidigare. Kontors- och industribyggnader byggs inte alls, tio procent av de befintliga lokalerna står outhyrda. På bostadsbyggnadssidan har stoppet kommit senare, men de stora fastighetsbolagen kan inte längre sälja nyproducerade bostadsrätter och de privata fastighetsägarna kan inte bygga hyresrätter som ger lönsamhet. Men fortfarande byggs det vidare på en del ställen där byggena startades under andra förutsättningar. Inga nya projekt startas dock, utom där kommunen kan betala (till exempel de studentbostäder i kvarteret Gamen i Stockholm som beräknas kosta mellan 2 och 2,5 miljoner styck, till en uppskattad självkostnadshyra på 15.000-20.000 kronor/månad – skattebetalarna lär få betala mellanskillnaden). Arbetslösheten på byggmarknaden är uppe i 20 procent! I det läget föreslår Egendomsskattekommittén en drastisk höjning av skattebelastningen på just nybyggnationer.

Kommittén kommer vidare att föreslå en höjning av avkastningsskatten på pensionsförsäkringar med 20 procent (från 15 till 18 procent av beräkningsunderlaget). Trots att så gott som alla pensionsförsäkringar har gått med minus under de senaste åren har staten fortsatt att ta ut avkastningsskatt – på en avkastning som alltså inte har funnits. Avkastningsskatten är så fiffigt uttänkt att den tas ut på en tänkt avkastning, inte en faktisk avkastning. Om bolagen inte lyckas nå den avkastningen ska skatten betalas ändå. Under de senaste åren har avkastningsskatten varit så stor att det blivit minus på pensionsspararnas konton. Avkastningsskatten uppgår till cirka 10 miljarder kronor per år och får naturligtvis alla skandaler i försäkringsbolagen att se futtigt små ut. Bosse Ringholm har lagt beslag på större andel av pensionsspararnas pengar än vad alla fifflande direktörer och misslyckade fondförvaltare sammantaget gjort. Alltfler har slutat att pensionsspara och det långsiktiga sparande som är så viktigt för samhällets investeringar urholkas. I det läget tänker sig alltså staten en tjugoprocentig höjning av skatten!

Vet du icke med huru litet förstånd världen styres? sade redan Axel Oxenstierna.