Du har säkert hört talas om vänsterpolitiska/feministiska krav på likadelning av dagarna i föräldrapenningen. En populär politisk modell tycks vara tredelning, en tredjedel till mamman, en tredjedel till pappan och en tredjedel efter fritt val. Det är bara Vänsterpartiet som vågar gå ut med den modellen öppet. Men alla partier utom Sverigedemokraterna mumlar i skägget om att det “egentligen” borde införas något sådant. Kristdemokraterna misstycker också, men är hårt pressade av Alliansens övriga partier, så engagemanget mot är inte helhjärtat. Av svenska folket säger 80 procent nej till modellen. Och skulle något par vilja leva efter modellen så är det fritt fram att dela föräldradagarna exakt lika i dagens system. Den politiska diskussionen handlar om man ska avskaffa den valfrihet som faktiskt finns.
Hur fungerar det idag? Föräldrapenning på sjukpenningnivå betalas under 270 dagar. Därutöver är det möjligt att få ytterligare 60 dagar som är reserverade för ena föräldern. Skulle bara en förälder ta ut föräldraledighet blir det 330 dagar med föräldrapenning. Tar bägge föräldrarna ut minst 60 dagar var blir det sammanlagt 390 dagars betald ledighet. Utöver de 390 dagarna med hög ersättning finns det möjlighet att få 90 dagar med ersättning på 180 kronor per dag.

Föräldrapenningen är skattepliktig inkomst. Utöver den skattepliktiga ersättningen går det att få en skattefri ersättning (“jämställdhetsbonus”) på högst 13.500 kronor om föräldrarna delar lika på föräldradagarna.
Det är alltså fritt fram att dela föräldradagarna helt jämnt mellan föräldrarna. Det ger 13.500 extra för den som gör så. Men det är inte många föräldrar som väljer att göra så. I de allra flesta fallen tar mamman ut lejonparten av föräldradagarna.

I en demokrati fattas besluten enligt majoritetslinjen. Det är en beslutsmodell som tillämpas när det krävs kollektiva beslut. För de flesta besluten som vi fattar i vårt dagliga liv är det vi själva och inte politikerna som fattar besluten. Det är naturligtvis mycket bättre att alla och inte bara majoriteten får som de vill. Ska jag gå på McDonalds eller laga min egen mat hemma? Ska jag gå på McDonalds eller Max? Inget för politiska beslut! Hur man tar ut föräldrapenningen är just ett sådant beslut, som idag fattas på individuell nivå, inom de ramar som politikerna bestämt. Det finns politiker i alla partier som vill ta från föräldrarna den beslutsrätt de har. De vill alltså avskaffa individens beslutsrätt och kollektivisera ett beslut som mycket bättre fattas individuellt!

Är det inte tvärtom dags att sätta demokratin – folkstyret – i första rummet och skrota de tvångsinslag (de 60 individuella dagarna och “jämställdhetsbonusen”) som finns i dagens system?