Sverige håller på att tas över av ett gäng scharlataner som låter känslorna styra och trampar ner vetenskapliga sanningar som politiskt förkastliga.
I förra veckan förklarade Riksåklagaren att spridningen av Aids inte hade med homosexualitet att göra, i sina försök att få pingspastorn Åke Green fälld för “hets” mot folkgrupp i Högsta Domstolen. Riksåklagaren skulle om han ansträngde sig en timme hitta hundratals vetenskapliga rapporter som visar att den tidiga spridningen av Aids var koncentrerad till amerikanska homosexuella och haitier bosatta i USA. Att ens nämna sanningen offentligt ska tydligen vara kriminellt i ett land som Sverige.

Regeringen har – om man ska tro förra vice statsministern och nu ambassadören i Brasilien Margareta Winberg – fastslagit att det inte finns några andra skillnader än socialt grundade mellan könen. Också här finns hundratals vetenskapliga studier som bevisar att Winberg har fel. Inte en enda seriös studie ger henne något stöd. Till och med i moderlivet kan man notera skillnader mellan könen – även i de fallen där föräldrarna inte vet barnets kön förrän efter födelsen. Men den svenska regeringen fastslår att rena fantasierna ska vara den enda sanningen. Och trakasserar de som har en annan uppfattning. Margareta Winberg menade i en TV-intervju tidigare i år att den som inte var anhängare av hennes ovetenskapliga syn på skillnaderna mellan könen måste driva saken politiskt istället för att driva den vetenskapligt.

När det gäller andra frågor där politiska fantaster driver extremistiska åsikter sitter vetenskapen också trångt. För miljöfrågor gäller ofta “försiktighetsprincipen”, dvs om man är osäker på vad som kan hända ska man inte ta några risker. Men när det gäller vår framtid, våra barn, tas alla risker och de går ut över barnen. Av naturliga skäl finns det ytterst få studier som behandlar barns uppväxt i enkönade familjer. I den utsträckning sådant har skett i det förgångna har det varit fråga om följden av djupt omvälvande händelser, vanligen ena föräldernas för tidiga död. I de flesta sammanhang i övrigt när det gäller barns uppväxt brukar det slås fast betydelsen av förebilder från bägge könen. Icke så när extremistgrupperna ska genomdriva sin politik att för sitt eget höga nöjes skull få experimentera med barn som offer för enkönad adoption. Här gäller inga försiktighetsprinciper. Och den statliga utredning som föregick beslutet om att tillåta adoption för enkönade par (varför nöja sig med par för övrigt, varför inte tre pappor och fyra mammor i samma menageri?) avvisade det fåtal vetenskapliga studier som gjorts i ämnet – för de kom nästan enstämmigt fram till att förfarandet var olämpligt för barnen.

Sverige håller på att utvecklas till ett land som styrs av scharlataner som förnekar vetenskapen. Samma personer har trots det mage att kritisera dem som en gång kritiserade Bruno, Galilei och Darwin. De herrarna verkade i en annan mörkare tid då deras motståndare inte hade möjlighet att ta till sig den naturvetenskapliga omgivningens framsteg. Idag är detta fullt möjligt, men scharlatanerna som styr landet förnekar med berått mod den vetenskap vars framsteg vi alla lever på.