EU, men även USA och Storbritannien, har med anledning av Rysslands överfall på Ukraina infört sanktioner mot varor och personer som är kopplade till Ryssland. Dock har tydligen EU ansett sig vara mer eller minde i händerna på energi från Ryssland. Inledningsvis undantogs all energi från sanktionerna. Så småningom infördes sanktioner mot rysk kol och numera har även olja följt efter. Men gasen flödar fortfarande från Ryssland och regimen tar in tio miljarder kronor per dag på gasexporten.

Anledningen uttyds i första hand Tyskland. Tyskland har beslutat att avveckla både kolkraft och kärnkraft och istället har man ökat sitt beroende av gasimport. Ansvaret för den förda politiken vilar i första hand på den tidigare förbundskanslern Angela Merkel.  Hon har medvetet fört Tyskland i armarna på Vladimir Putin för att möjliggöra en avveckling av den miljövänliga och leveranssäkra kärnkraften.

Effekterna på Rysslands ekonomi av sanktionerna blir därför begränsad. En del menar till och med att Ryssland tjänar på saken, eftersom gaspriserna har stigit så pass kraftigt.

Sverige importerar små mängder olja och gas från Ryssland och då huvudsakligen via en gasledning på Västkusten, där gasen redan innan den kommer till Sverige är blandad mellan norsk, holländsk, brittisk, dansk och rysk gas.

Tyskland, som har en betydande andel gas i sin energimix, importerar rysk gas för ett par miljarder kronor om dagen. På grund av de halvhjärtade insatserna från Tyskland är det tveksamt om det är EU eller Ryssland som förlorar mest på sanktionerna.

Det är fel att tro att man kan införa sanktioner utan att det kostar den egna nationen något. Rådande handelsströmmar har utvecklats efter vad som är optimalt med hänsyn tagen till den aktuella prisnivån. Ska man införa sanktioner ändrar man balansen och blandningen blir sämre än i utgångsläget.

Vi måste vara medvetna om detta och inse att sanktioner är något som kostar och vara beredda att ta de kostnaderna för att nå de högre mål som ligger bakom det grundläggande beslutet att införa sanktioner.

Bild: Kirill Gorsjkov/Mostphotos