När Ryssland var på gång att invadera Ukraina förklarade EU att man satt ihop ett sanktionspaket som skulle vara drakoniskt och hårdare än någon kunnat föreställa sig. Så var inte fallet. Ytterligare några privatpersoner lades till listan över personer som får svårt att resa till anständiga länder och ett fåtal ryska banker stoppades från att använda det internationella betalningssystemet Swift. Svagheten i sanktionspaketet visas om inte annat av att EU-kommissionens ordförande häromdagen föreslog det sjätte paketet med skärpta sanktioner. Förutom ytterligare några privatpersoner ingår nu att Rysslands största bank Sberbank slängs ut från Swift. Ryskt kol har tidigare stoppats, men det är fortfarande länge än fritt fram för Ryssland att exportera gas och olja till EU. En export som betalas med något tiotal miljarder kronor om dagen. Utan problem med Swift.

Det är flera EU-länder som ställt till det genom att göra sig beroende av rysk kol, olja och gas. Särskilt då Tyskland som brutit ner en väl fungerande energiproduktion och ersatt den med ryska fossila bränslen. På grund av att Tyskland är EUs största medlemsland har det varit svårt att få med dem på sanktioner avseende fossila bränslen.

Sverige drar sitt strå till stacken genom att tvinga såväl vatten- som kärnkraft till nedläggning (en öppnig för ryska intressen) och genom att stoppa gruvprojekt som skulle minska beroendet av mineraler där Ryssland (eller Kina) nu dominerar marknaden.

Det må svida att införa riktiga sanktioner mot Ryssland. Men det är inget att jämföra med vad det svider för Ukraina och ukrainarna att ha ryska ockupationstrupper i sitt land.

Foto: Rysk oljeledning, Kirill Gorsjkov/Mostphotos