Det som vi säger här gäller inte personer födda 1937 eller tidigare.

Det nya pensionssystemet har under senare år gett rejält ökade pensioner för personer födda 1938 eller senare. Det beror på hur man räknar fram pensionen som kopplas till lönesumman i samhället. Lönesumman ökar av två skäl, att folk får löneförhöjningar och att fler tjänar in lön. De senaste åren har det mest handlat om sjunkande arbetslöshet, vilket inneburit att fler tjänat in lön och att den totala lönesumman har ökat. Det har inte spelat så stor roll hur mycket de enskilda lönerna har ökat, det viktiga har varit att fler tjänat in lön. Genom detta har det hål som uppstod när den så kallade ”bromsen” slog till häromåret helt fyllts igen. Pensionärerna (födda efter 1937) har på det hela taget haft det ganska bra. När man talar om ”fattigpensionärer” så handlar det om de allra äldsta, där pensionerna bara utvecklats i takt med priserna, inte i takt med lönerna. Nu kommer lönesummorna att minska i år, eftersom det kinesiska viruset ökat på arbetslösheten. Det innebär att pensionärerna nästa år får det sämre. Inte helt orimligt när de arbetande årgångarna får det sämre att också pensionärerna får det sämre. För de riktigt gamla utvecklas pensionerna i takt med prisförändringarna, så det finns en viss buffert, men har pensionerna varit dåliga blir de inte bättre.

Foto: Nils Holm