Vi vill alla styras av kompetenta människor som vet vad de talar om. Men vi talar sällan om kompetensen och kunskapen hos dem som utser de kompetenta människorna.

Inför valet brukar det råda samsyn om att det är bra med ett högt valdeltagande. Vi vill säga tvärtom! Det är dåligt med ett högt valdeltagande, om det höga valdeltagandet beror på att många personer som inte ved vad de röstar på har deltagit.

Tyvärr är kunskapen om partierna och deras program skrämmande låg på många håll. Det blir känslomässiga argument som avgör. Vad kompisarna säger. Vad föräldrarna säger. Vad man alltid röstat på.
Det är fel om valet ska gå till på det sättet. Valet bör ske först när man satt sig in i vad de olika partierna står för och då man gjort ett val mellan de partier som man vet något om.

Det är bra och fullständigt naturligt om ungdomar och invandrare har lägre röstbenägenhet än andra. De kan förväntas vara mindre insatta i frågorna och därmed också ha sämre förutsättningar att göra ett bra val. När de väljer att inte rösta är det säkert många som avstår just för att de vet att de vet för lite. All heder åt dem. Men ännu mer heder åt dem som bestämmer sig för att ändra på det till nästa val!

Det är fel att försöka få upp valdeltagandet bland de grupper som har låg röstbenägenhet. De har säkert goda skäl att avstå från att rösta.
Satsa dock gärna långsiktigt på att förbättra kunskaperna om det svenska politiska systemet och om de svenska politiska partierna. Då kommer ökat valdeltagande som ett naturligt andra steg. Men den kunskapshöjningen är inte något som man når genom en riktad kampanj strax innan valet. Det är något som tar tid. Och måste få ta den tid som behövs.