Det drivs diverse kampanjer för att öka valdeltagandet. Ingen tycks säga emot. Trots att det finns goda skäl.

Människor är olika intresserade av politik och olika insatta. En del, som har rösträtt, vet inte ens vilka partier som ställer upp. En del har förutfattade meningar om vilka politiska linjer som drivs av de partier som ställer upp. De kan ha försetts med falsk information om vad olika partier står för. Det har varit särskilt vanligt bland Socialdemokraterna närstående grupper (just nu pågår en hårresande kampanj som drivs av hyresgästföreningen). En del väljare lever i isolerade grupper som knappast har någon kontakt med det utomstående samhället. Det kan gälla etniska grupper i storstädernas förorter, sedan några år är det ju till och med möjligt att få medborgarskap utan att kunna svenska språket. Hur ska en person som inte kan svenska språket kunna välja ett parti att rösta på? Det kan gälla religiösa församlingar på småorter på landet och säkert även andra grupper.

Socialdemokraterna insåg tidigt att de här grupperna var lättpåverkade. I Örebro ordnade man vid valet 2010 en ”röstskola” för att öka valdeltagandet. Deltagarna i ”röstskolan” fördes sedan som boskap till en lokal för förtidsröstning, försedda med enbart socialdemokratiska valsedlar. Valfusk fastslog Valprövningsnämnden och valet i Örebros nordöstra valkrets gjordes om till sommaren 2011.

Liknande historier har berättats i samband med många val, men det var först vid valet 2010 som det ordnades med omval i större sammanhang (förutom i Örebro nordöstra också i landstingsvalet i Västra Götaland).

Det är inget självändamål att ha ett högt valdeltagande. Det borde för dem som ska styras vara tryggare att enbart välinformerade väljare går till valurnorna. Lägg ner alla kampanjer för ökat valdeltagande, de syftar ytterst till att vi ska få sämre makthavare. För så blir det om den som inte kan något om det politiska livet går och röstar utan att egentligen veta vad man röstar på.

Men, och det är viktigt, låt var och en själv avgöra om de är mogna att ta ansvar för hur vårt samhälle ska styras.