Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, är något som vi helst inte vill höra ifrån. Vår förhoppning är att den finns och att den kan göra skillnad när det behövs. Men att den ska verka i det tysta när det behövs utan att katastroferna blir alltför påträngande. Med en ny generaldirektör, Dan Eliasson, som tidigare varit med om att sänka effektivitet och förtroende hos tre mycket större och viktigare myndigheter, Migrationsverket, Försäkringskassan och Polisen, är det knappast något att hoppas på.

Inte heller är det mycket att hoppas på att politiskt ansvariga tar sitt ansvar när det gäller centrala samhällsfrågor. Samtidigt som människor stod längs vägarna och vinkade med polska flaggor för att välkomna brandmän på väg för att hjälpa, så berättar Upsala Nya Tidning att den lokala räddningstjänsten i Uppsala utsattes för stenkastning när den ryckte ut till en anlagd bilbrand i problemstadsdelen Valsätra. Och den politiska ledningen i landet fortsätter att kritisera Polen för statligt inflytande på media och bristande självständighet för författningsdomstolen. Samtidigt köper ett statskontrollerat företag (Telia) den enda större icke statskontrollerade TV-kanalen (TV4) och i Sverige går det inte att kritisera hur domarna utses i författningsdomstolen av den enkla anledningen att det inte finns någon författningsdomstol. Vad gäller övriga domstolar utses alla domare på högre nivå av regeringen.

Efter den stora branden i Västmanland 2014 tillsatte Alliansrgeringen en utredare, Aud Sjökvist, som skulle beskriva händelsen, identifiera brister och föreslå nödvändiga lagändringar inför framtida kriser.Efter en månad avgick regeringen som utsett utredaren och en av den nya regeringens första åtgärder var att dra in den del av utredningsuppdraget som avsåg åtgärder. Det skulle skötas av MSB istället. Som på fyra år inte lyckats åstadkomma något alls.

Aud Sjökvist utredde i alla fall förloppet i Västmanland 2014. Hon menar enligt Expressen att det sköttes väldigt taffligt de första dagarna. Man förstod först inte hur allvarligt det var, första styrkan fick dubbla koordinater och hittade till branden efter 60 minuter i stället för 20 minuter och man kom inte överens om vem som skulle leda räddningsarbetet. Kommunen hade en krisplan som godkänts, men aldrig prövats – så den fungerade inte i praktiken.

–Jag blev väldigt chockad faktiskt. Jag har ändå jobbat inom domstol och myndigheter så jag vet ju hur det funkar i vissa delar, men jag har aldrig trott att det var så taffligt och illa ställt, säger Aud Sjökvist till Expressen.

Tsunamin i Sydostasien 2004 och branden i Västmanland 2014 ställde Sverige och svenska myndigheter inför nya utmaningar, som man inte klarade av att möta. Bränderna 2018 är ingen ny utmaning, utan en upprepning av det som hände 2014. Men på de fyra år som gått har ingen förmått rycka upp organisationen eller reaktionsförmågan. Det bådar illa för framtida utmaningar som kan komma vilken dag som helst.

Bild: Efter anlagd skogsbrand juni 2018. Branden kunde släckas snabbt sedan den lokala frivilliga brandkåren snabbt kommit på plats och närboende redan påbörjat släckningsarbete. Men 2 hektar blev nedbrända.