Många investeringsbolag (som styrt investeringar från fondsparare och pensionssparare) har erbjudit så kallade etiska investeringar. Det har i normalfallet avsett att man inte investerat i bolag som i större utsträckning ägnat sig åt tobak, alkohol, pornografi och vapen. Varför dessa områden kopplats ihop är svårbegripligt.

Vapen är ju en i högsta grad samhällsnyttig investering, då inte bara svenska folket, utan i stort sett alla folk som tillåts säga sin mening i fria val, valt att satsa skattebetalarnas resurser på militären och därmed vapen. Detta för att skydda statens själva överlevnad. Vi har i Ukraina sett att det oftast finns intresserade utomstående makter som anser att en viss stat inte har något existensberättigande. Människor klarar sig utan tobak, alkohol och pornografi, men knappast utan egna vapen (har man inte egna vapen får man leva under någon annans vapen). En i högsta grad samhällsnyttig investering alltså.

Det har länge varit svårt att göra denna ståndpunkt gällande, men i och med Ukraina-kriget har det skett en tillnyktring på många håll. Det anses inte längre fult att investera i företag som är viktiga för vår överlevnad som nation (Saab, Ericsson (mer än 1 procent försvarsrelaterade intäkter) etcetera). Men se upp vad som gäller om du tänker spara ”etiskt”. Fortfarande finns det många som inte anser att vapen är ”etiska”. Den ”etiske” investeraren riskerar alltså i hög grad att investera oetiskt om han/hon inte sätter sig in i det finstilta.

Foto: Saab. Gripen serie E.